Tomatenteelt met 10 m3 aardgas mogelijk

Een onbelichte tomatenteelt met minder dan 10 m3 aardgasequivalenten per m2 per jaar zonder verlies van productie is reëel. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw aan de VenLow Energy kas op circa 500 m2. De economisch haalbaarheid maakte geen deel uit van het onderzoek.

Naast de toepassing van dubbel glas, een goed energiescherm en een balansventilatiesysteem, was het accepteren van een hoge luchtvochtigheid een belangrijke maatregel om het energieverbruik te verlagen. Bij hoog isolerende kassen vertegenwoordigt de gewasverdamping een relatief groot deel van het resterende (lage) energiegebruik. Door vochtiger te telen wordt de verdamping van het gewas verminderd en nog meer energiebesparing bereikt. Dit leidde niet tot noemenswaardige problemen met schimmelziekten. Ook de toepassing van een verkort teeltseizoen (half januari tot eind november) draagt bij aan het lage energieverbruik. Een tomatenras, zoals Komeett kan daarbij ruim 70 kg/m2 voortbrengen, mits er CO2 uit alternatieve bron beschikbaar is.

Warm jaar
De kas liet in 2014 slechts 8 m3/m2 zien bij een hoge productie. Dit was ver onder de doelstelling, maar het was dan ook een historisch warm jaar. Simulaties aan de hand van de meetresultaten geven echter aan dat ook in een gemiddeld Nederlands jaar het verbruik onder de 10 m3 aardgasequivalenten blijft. Daarnaast is onderzocht of het gebruik van een over het etmaal wisselende mat-EC de verdamping beperkt kon worden. Dit leidde echter onverwacht juist tot een hogere verdamping.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws