Tomaat Fossielvrij met LED: Aandacht nu op CO2 en inzet Harmonyscherm

Lisanne Schuddebeurs (Delphy)

Na een lang koud voorjaar met minder buitenlicht, zeker ten opzichte van afgelopen jaar, verschuift de aandacht in de proef ‘Tomaat Fossielvrij met LED’ momenteel van de LED-belichting en inzet van de actieve ontvochtiging naar het optimaal benutten van het buitenlicht met behulp van het Harmonyscherm, in combinatie met een beperkte inzet van CO2. Hoewel het voorjaar erg koud was is in deze periode de balans tussen warmtevraag en warmteoogst goed gebleven en was de netto warmtevraag in de maanden april en mei totaal 1.25 m3/m2.

Wat uit de eerdere blogs naar voren kwam, is dat er vooral nog stappen te zetten zijn om de warmtebalans in de weken met lichtsommen lager dan 200 J/cm2/dag te verbeteren.
Terugkijkend op de belichte periode liggen er vooral vragen omtrent de uitrusting en inzet van de LED-belichting. Op dit moment is er 73.1 kg/m2 geoogst, wat in totaal een betere lichtbenutting geeft dan het project in 2019-2020 onder hybride belichting. Maar in de winter kan de lichtbenutting verder worden verbeterd. Rondom de LED-belichting zijn verschillende vragen ontstaan die samengaan met stappen die op dit moment in de praktijk worden gezet met de hybride belichting. De verdeling van het licht die samengaat met de hogere output van de lampen vraagt om een verdiepingsslag.

Licht beter verdelen
Op dit moment gaat de belichting niet meer aan en wordt overdag het Harmonyscherm ingezet om de pieken in instraling weg te nemen en het licht ook beter te verdelen. Het doek sluit momenteel bij een instraling van 750 W/m2. Het scherm sluit hierbij voor de volledige 100%, waarbij de gewenste PAR-sommen goed worden gerealiseerd.  Bij sluiting van het scherm wordt geen verdere stijging van de temperatuur vastgesteld. De vastgestelde licht:temperatuurlijn, met een basistemperatuur van 17°C en een verhoging van 1.5°C bij 10 mol op gewasniveau, wordt hierdoor goed gerealiseerd. Met het Harmonyscherm wordt ook de gewas-, vrucht- en bloemtemperatuur (zetting) verlaagd. Aan het einde van de dag loopt het Luxous-energiescherm dicht op 80% om uitstraling weg te nemen en op basis van de warmtevraag sluit het scherm volledig.

Luchtuitwisseling
De CO2 dosering wordt bepaald op basis van de berekende luchtuitwisseling. De maximale CO2 dosering is 150 kg/ha/uur en bij toenemende ventilatieverliezen wordt dit teruggebracht naar maximaal 100 kg/ha/uur. Met het mooie weer in week 22 en 23 ligt het CO2 niveau hiermee tussen de 450 en 500 ppm. Tot dusver is er 10.9 kg/m2 CO2 gedoseerd. Met nog ongeveer acht teeltweken in het vooruitzicht zal de totale CO2-dosering hiermee uitkomen onder de 15 kg/m2.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux, 2grow, De Ruiter, Van Dijk Heating en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws