Temperatuurverdeling verbeterd door schermventilatoren

Bij vier afdelingen van Berg Roses zijn eind 2015 airmix-ventilatoren geplaatst. Dat zijn schermventilatoren die lucht van boven het scherm met kaslucht kunnen mengen en vervolgens horizontaal in de kas blazen. Door de lucht van boven het scherm in de kas te blazen, wordt de kaslucht koeler en droger. Daarom hoeft minder vaak een kier te worden getrokken in het schermdoek.

Zoals door velen inmiddels wordt erkend, dient het gebruik van kieren zo veel mogelijk te worden vermeden. Ten eerste om de lichtemissie binnen de wettelijke norm van 98% te houden en ten tweede om de temperatuurverdeling egaal te houden.

Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw heeft met twaalf geventileerde draadloze sensoren de temperatuurverschillen in de periode tussen 20 oktober en eind november gemeten. Hierbij bleek het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur tijdens de nacht meestal tussen 1 en 3°C te liggen, terwijl dit verschil in voorgaande jaren wel meer dan 5° kon zijn. Het verschil tussen de op een na hoogste en de op een na laagste temperatuur lag telkens zelfs onder de 1°C.

Berg Roses is dan ook tevreden met het systeem. In vier andere afdelingen zijn de afgelopen maand echter alleen ventilatoren geplaatst. Dit heeft te maken met de leeftijd van de doeken aldaar. Wanneer deze doeken worden vervangen, kan om de ventilatoren alsnog een airmix-installatie worden gebouwd.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws