Telen onder een isolerend kasdek

Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw

"Een isolerend kasdek wordt in de warme potplantenteelt veel gebruikt, maar in de groententeelt is het zeldzaam. Met de ervaringen uit het verleden is dat begrijpelijk. Een extra glaslaag geeft natuurlijk extra lichtonderschepping. Bovendien is een isolerend kasdek een extra investering en bij een lage warmteprijs zal zo’n investering slecht renderen. Naast deze harde feiten waren velen ervan overtuigd dat het binnenklimaat onder zo’n isolerend kasdek een goede groei in de weg staat.

De technologie schrijdt echter voort en de omgeving van het tuinbouwbedrijf verandert. Glas is de laatste jaren een stuk transparanter geworden, waardoor een isolerend kasdek van nu vrijwel dezelfde lichtdoorlatendheid heeft als een enkelglas kasdek van vroeger. En in een maatschappelijk klimaat waar energiebesparing en isolatie belangrijke thema’s zijn, worden tuinders die actief bezig zijn met de verbetering van de kasisolatie, positief ontvangen.

In het project “Monitoring Energiebesparing en teeltervaringen bij technische systemen voor Het Nieuwe Telen” worden dan ook een tweetal bedrijven die isolatieglas toepassen, gevolgd. Beide bedrijven hebben in de proeven van het IDC-energie in Bleiswijk gezien dat je onder zo’n isolerend kasdek een prima gewas kunt neerzetten. Mits zorgvuldig beheerst ondervindt het gewas geen nadeel van het vochtiger klimaat en de energiebesparing is substantieel. Nou is het met besparingscijfers natuurlijk altijd een punt waar je de nieuwe installatie mee vergelijkt. Op beide monitoring bedrijven wordt de vergelijking gemaakt met naastgelegen afdelingen op hetzelfde bedrijf. Bij die vergelijking blijkt de besparing door het isolerend kasdek 20 tot 25% te bedragen. Een aansprekend resultaat dat de duurzaamheidsambities van deze bedrijven onderstreept.

De kostprijs van dubbel glas blijft voor de groenteteelt nog wel een issue. Daarom  heeft een consortium van VDH Foliekassen, Van der Valk Systemen, Boal Systemen en AGC plastics een nieuw dubbellaags glasdek ontwikkeld, bestaande uit een combinatie van glas en folie. Deze kas heeft de naam 2SaveEnergy kas gekregen. Het deksysteem is vergelijkbaar met dat van een enkeldek kas, maar als laatste stap in het bouwproces wordt er een hoogwaardig folie onderlangs de roeden door getrokken. Hierdoor wordt de kas dubbeldeks en wordt ook de koudebrug tussen kaslucht en buiten via de roede doorbroken. Het folie loopt van kopgevel naar kopgevel en daarom heeft de kas een doorlopende nokluchting als ventilatiesysteem gekregen.

De 2SaveEnergy kas heeft dezelfde lichttransmissie als een standaard enkel glas kas en blijkt qua energiebesparing zelfs beter te presteren dan die van de isolerende dekken die in het monitoringsproject worden gevolgd, maar dit komt ook doordat we in het IDC-energie echt de grens van het toelaatbare qua luchtvochtigheidsregeling op kunnen zoeken. Het lage energieverbruik zit overigens niet alleen in het dubbele kasdek, maar ook in het dubbele scherm. Dit bijzondere scherm is geplaatst in een enkelvoudig mechaniek.

De gewasgroei in de 2SaveEnergy kas, en ook in de andere kassen met isolerende kasdekken die in het monitoringproject gevolgd worden, verloopt uitstekend. We kunnen dus gerust stellen dat de verbeteringen in de materiaaltechnologie én de kennis en ervaring die telers hebben ontwikkeld rond een doeltreffende luchtvochtigheidsbeheersing de mogelijkheid geven om de warmtevraag van kassen in Nederland substantieel te verlagen."

Onderste foto: model van de dekconstructie van de 2SaveEnergy kas 

De genoemde projecten worden gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het  ministerie van Economische Zaken (EZ).

Meer nieuws