Systeemsprong chrysant: naar een energiezuinige en emissiearme teelt

De teelt van chrysant staat voor een aantal uitdagingen in de komende jaren: teelt los van de ondergrond, geautomatiseerd planten en oogsten, en een fossielvrije en emissiearme teelt die digitaal gestuurd wordt. Deze combinatie van doelen ten opzichte van de huidige grondgebonden teelt maakt een systeemsprong nodig.

Teelt in bakken
Een alternatief is teelt in bakken met substraat, waarmee in de praktijk en in proeven al ervaring is opgedaan. De voordelen van teelt in bakken is dat de hoeveelheid substraat beperkt is, waardoor de energiebehoefte en daarmee CO2 emissie voor stomen substantieel wordt verminderd. Er wordt van onderaf water gegeven, waardoor er geen energie gebruikt hoeft te worden voor het drogen van het gewas, en de kans op schimmelziektes afneemt. Wanneer daarnaast de belichting afgestemd wordt op de behoefte van het gewas, kan het elektriciteitsgebruik van de teelt in bakken ook verder verlaagd worden. Een ander voordeel van deze teeltmethode is de mogelijkheid om het drainwater op te vangen, te hergebruiken en sneller in te spelen op de nutriëntenbehoeften van het gewas. Een mobiel systeem biedt mogelijkheden voor automatisering van teelthandelingen en digitalisering van de teelt. Zo leidt een systeemsprong tot een integrale aanpak waarbij energiebesparing, gewasgezondheid, water en nutriënten, digitalisering en nauwkeuriger sturen gecombineerd kunnen worden. 

Proeven hebben al laten zien dat een succesvolle teelt in bakken mogelijk is, maar telers hebben nog vragen over de keuze van substraat, effecten van het hergebruik van substraat in de bakken bij opeenvolgende teeltrondes en over het afstemmen van de lichtbehoefte op groeistadium van het gewas. Om deze vragen te beantwoorden, worden het komende jaar vier teelten uitgevoerd bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, waarin deze factoren worden onderzocht.

Het project is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, dit is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en Ministerie van LNV. Ook de gewascoöperatie chrysant draagt in cash bij aan dit project.

Meer nieuws