Succesvol gerbera’s telen onder volledige LED-belichting

Het project ‘Demo’s fossielvrij’ is in maart 2019 gestart. Daarin koos Wageningen University & Research voor Signify als leverancier voor de LED-belichting. Het grote doel van dit project is om fossielvrij te telen. LED-belichting kan daar een rol in spelen door onder andere het lage energieverbruik. Maar bij gerbera, een van de gewassen binnen het project, is ook sprake van toename van de productie.

De reden voor Signify om te participeren in dit project, gefinancierd door Kas als Energiebron, is breder dan alleen meekijken met de proeven. “We delen onze kennis over spectra en het telen met LED. Niet alleen de kennis over één specifiek gewas, maar ook ervaringen uit andere gewassen kunnen hierbij leerzaam zijn”, zegt Leontiene van Genuchten, plant specialist Sierteelt bij Signify. Het bedrijf was derhalve snel enthousiast om niet alleen de lampen te leveren, maar ook actief te zijn in de begeleidingscommissie (BCO).

Juiste leerpunten
“De input en aanwezigheid van telers in een BCO is natuurlijk cruciaal en gelukkig hebben we in deze begeleidingscommissie een paar fanatieke telers. Daarnaast proberen we ook mee te denken in de implementatie van de kennis die wordt opgedaan richting de praktijk.” De fossielvrije kas is ingericht met meer innovaties dan alleen de LED-belichting. Dus hoe haal je als teler hier nu de juiste leerpunten uit om op de eigen kwekerij mee verder te gaan? “Een voorbeeld hiervan is de licht-temperatuur balans. Telers zijn soms bang dat onder volledige LED-belichting de gewastemperatuur achterblijft en er problemen in het gewas kunnen ontstaan. De fossielvrije kas is natuurlijk een ‘speeltuin’ om dingen uit te proberen zonder risico te lopen op het eigen bedrijf.”

Uitgroeiduur korter
Gedurende de afgelopen twee jaar van dit project is gebleken dat de licht-temperatuur-balans bij het telen onder volledige LED-belichting een aanpassing nodig heeft. “In de fossielvrije kas werden de takken in de winter vrij zwaar en de aantallen bleven wat achter bij de verwachting. De kastemperatuur is, tijdens de uren dat wordt belicht, iets hoger ingesteld. Hierdoor wordt de uitgroeiduur van de gerbera’s  korter en worden de takgewichten meer conform praktijk. Door de kortere uitgroeiduur nam ook de productie toe”, geeft Leontiene van Genuchten aan.
Het standaard advies, dat gold bij SON-T belichting waarin de balans tussen licht, temperatuur en CO2 staat uitgewerkt, moet dus voor volledige LED-belichting, vooral in de winter, iets worden aangepast. “Een mooi leerpunt voor ons, de telers en de voorlichting om mee te nemen richting een fossielvrije toekomst voor de teelt van gerbera’s en andere gewassen.”

Meer nieuws