Subsidieregeling EHG opengesteld voor energiebesparende maatregelen

Glastuinbouwbedrijven die energie willen besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren, kunnen daar een subsidie voor aanvragen. De subsidieregeling ‘Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)’ voor glastuinders en samenwerkingsverbanden van telers is nu opengesteld.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020. Het budget voor deze subsidie is € 7 miljoen.

Nieuwe machines en installaties
Telers krijgen subsidie als zij nieuwe machines en installaties kopen en installeren. De subsidie wordt gegeven voor de kosten zonder btw. Een teeltbedrijf krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Informatie over waar subsidie voor wordt gegeven en hoeveel dat is, staat op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Klik hier om rechtstreeks naar de webpagina van RvO te gaan, of kijk op de subsidiepagina op de website van Kas als Energiebron.

Meer nieuws