Subsidiebedragen EG verhoogd

In aanvulling op het bericht over het beschikbare budget en de openstellingdatum heeft het ministerie van LNV verdere details over de EG-regeling bekendgemaakt. De subsidiabele kosten per vierkante meter en het maximale totale subsidiebedrag zijn verhoogd.

Voor het tweede energiescherm is het maximale subsidiebedrag per m2 verhoogd van € 6,- naar € 7,- en voor luchtbehandelingssystemen van € 15,- naar € 30,-. Dit is gedaan vanwege gestegen kostprijs én omdat er nieuwe, maar duurdere systemen op de markt zijn gekomen.
De maximaal te ontvangen subsidie voor een tweede scherm is verhoogd van € 150.000,- naar € 250.000,- en voor luchtbehandelingssystemen van € 187.500,- naar € 375.000,-. Zo kan een grotere oppervlakte worden aangevraagd. De subsidie voor aansluiting op warmte- of CO2-netwerken is niet gewijzigd ten opzichte van vorige jaren.

Openstelling van 2 maart t/m 30 juni.
In 2020 is het budget voor de eerste openstelling € 15 miljoen. De openstelling 2020 loopt van 2 maart t/m 30 juni. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:
- Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%);
- Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
- Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
- Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of –cluster.
De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.
Meer informatie over de regelingen is hier te vinden.

Meer nieuws