Subsidie Investeringen in energie glastuinbouw aanvragen vanaf 1 april

Wilt u investeren in energiebesparing? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. De EG-regeling is een onderdeel van het actie- en innovatieprogramma Kas als Energiebron, waarmee invulling gegeven wordt aan de CO2-doelstelling voor de glastuinbouw uit de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw. U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17:00 uur.

Budget
Het budget voor deze openstelling is opgehoogd met een aandeel uit de klimaatenveloppe 2019, zodat een extra versnelling van de CO2-reductie mogelijk is. Voor deze openstelling is € 6,9 miljoen beschikbaar. U krijgt subsidie voor een tweede energiescherm, een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd (beide ter ondersteuning van “het nieuwe telen”), de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster en op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster. Het gaat daarbij om  de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder deze subsidie vallen. Wilt u weten wat het maximale subsidiebedrag per type investering is? Kijk dan op de informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw.

Gecombineerde opgave eerst doen
Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat u de Gecombineerde opgave van 2019 heeft gedaan. In de Gecombineerde opgave doet u de emissieaangifte CO2 voor 2018. Zorg ervoor dat u de opgave heeft verstuurd voordat u de subsidie aanvraagt.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Meer nieuws