Studiegroep bio-energie: biomassa blijft groeiende markt

Jeroen Larrivee (Energy Matters)

Biomassa blijft een groeiende markt dankzij de voortzetting van de SDE+, die in 2018 voor grote ketels erg voordelig blijft. Die toename zal voor schaarste zorgen op de houtsnippermarkt, al zijn er veelbelovende initiatieven om laagwaardige biomassa in te gaan zetten. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie op 19 december bij de Wagro in Waddinxveen.

In oudere SDE+ regelingen was het basisbedrag gebaseerd op 7000 of 7500 vollasturen. Voor veel ondernemers sloot dit niet goed aan bij de praktijk. Met de warmtestaffel zoals aangekondigd in de kamerbrief wordt het subsidiebedrag afhankelijk van het aantal vollasturen. Ondernemers die twijfelen kunnen het best direct aan de slag voordat de regeling weer versoberd wordt. Kijk hier voor meer informatie over houtstook, zoals een stappenplan en rekentool.

Benutten van laagwaardige biomassa
Wim Lexmond van de Waddinxveense Groenrecycling gaf inzicht in de resultaten van de studie Meer uit Groen, waarbij technieken zijn ontwikkeld om naast de houtige fractie ook de ‘moezige fractie’ te verwerken tot brandstof. Plantenresten en bermgras kunnen hiermee ingekuild en geperst worden. Dit levert een sapstroom op welke vergist kan worden en een houtige fractie welke mee gestookt kan worden in een geschikte biomassaketel. De potentie van de inzet van allerlei biomassa reststromen is groot, bijvoorbeeld tomaten- en paprikastengels en zelfs bermgras, maar er zijn wel grote stappen nodig van zowel de groenverwerkers als de ketelleveranciers. De Wagro is er in ieder geval klaar voor, en gaat (paprika-)loof en shreds leveren voor de nieuwe hout-WKK van Wayland die in glastuinbouwgebied de Glasparel wordt ontwikkeld.

Duurzaamheid en beschikbaarheid van houtige biomassa
Het verbruik van houtige biomassa in Nederland neemt nog steeds toe, al oogsten we nog steeds minder dan de bijgroei in de bossen en plantsoenen. De beschikbaarheid van biomassa kan worden vergroot, met name uit groenonderhoud waar al jaren bezuinigd wordt. Er zit echter een limiet aan de groei. Zie voor meer informatie de studie van Probos. De duurzaamheid van het gebruik van houtsnippers ligt steeds meer onder de loep. Onder andere bosbeheer, biomassakwaliteit en stookgedrag spelen een belangrijke rol. Weet wat je stookt! Voor meer informatie zie de infographic van Probos. Er komt in februari 2018 ook een handreiking voor glastuinbouwondernemers uit over duurzaamheid van houtstook die via de website en nieuwsbrief van Kas als Energiebron zal worden verspreid.

Studiegroep Bio-energie
De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen of interesse daarin hebben. De Studiegroep wordt, vanuit het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV door Energy Matters en de telers georganiseerd.

Lees meer hierover via onderstaande projectlink.

Meer nieuws