Start nieuwe gerberateelt in demokas 2030

Mark van Hoogdalem (WUR)

In de fossielvrije en duurzame demokassen bij Wageningen University & Research in Bleiswijk is gestart met een nieuwe gerberateelt. Op 30 juni zijn de planten van de rassen Kimsey en Ladies First vanuit verlengde opkweek in de kas geplant. Naast het standaard teeltsysteem met pottenplaten wordt een deel van de planten geteeld in een systeem met grotere potten (21cm ten opzichte van 19cm). Voor een betere plantverdeling zijn deze niet in lijn maar versprongen geplaatst, de plantdichtheid is gelijk gebleven.

De gerbera-afdeling van de demokas is voor deze teelt uitgerust met dimbare LED-armaturen (Signify DRW LB) met een intensiteit van maximaal 200 μmol.m⁻².s⁻¹. Het dimmen van deze lampen wordt aangestuurd op basis van het PAR-lichtniveau in de kas. Op deze manier willen we een gelijkmatiger lichtniveau creëren over de dag, waarbij gestuurd wordt op 9 mol/m2 en daarmee de energie voor belichting zo efficiënt mogelijk inzetten voor productie.
Een belangrijk tweede doel voor deze teelt is om een gezond gewas te telen met zo min mogelijk inzet van chemische middelen. Daarom is er onder andere gekozen voor het plaatsen van insectengaas in de ramen voor de Turkse mot, wordt er gewerkt met een ‘standing army’ van biologische bestrijders en wordt er niet gezwaveld om zo uit meer soorten bestrijders te kunnen kiezen en deze niet te verstoren. Sinds week 33 wordt er experimentele preventieve biologische bestrijding toegepast tegen meeldauw doormiddel van LVM (Low Volume Mist).

Plaagdruk beperkt
Gedurende de eerste weken van de teelt lag de focus op het stimuleren van de vegetatieve groei en ontwikkeling door onder andere knoppen te breken en een wat hogere etmaaltemperatuur aan te houden. Inmiddels is het gewas alweer een aantal maanden in productie en staat het gewas er goed op. De plaagdruk is laag en meeldauw is tot nu toe beperkt gebleven. Wel zijn enkele planten van de Ladies First uitgevallen, mogelijk door Botrytis en/of Sclerotinia. Wat betreft productie en kwaliteit van de bloemen zijn er nog geen duidelijke verschillen waarneembaar tussen de twee teeltsystemen.

De Demokas 2030 is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify draagt in kind bij aan dit project.

Meer nieuws