Start nieuwe cursussen Het Nieuwe Telen in september

Het Nieuwe Telen toepassen op uw bedrijf, zonder investeringen in nieuwe technieken. Dat leert u tijdens de cursus HNT, waarbij o.a. de natuurkundige principes die van belang zijn bij het regelen van het klimaat en kennis van de plantfysiologie om optimaal te telen aan de orde komen. Inmiddels hebben al 50 nieuwe gegadigden zich aangemeld voor het derde seizoen van de cursus dat start in het najaar. U kunt zich ook nog aanmelden!

Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling van groepen voor de volgende teelten en regio’s:

  • potplanten (o.a. anthurium en bromelia) in West Nederland
  • intensief belichte teelten, o.a. roos
  • groenteteelt in West Nederland
  • groenteteelt in Zuidoost Nederland
  • sierteelt in Noord-Nederland
  • groene potplanten in West-Nederland
  • sierteelt in Aalsmeer e.o. 

In sommige groepen vervult een teeltadviseur van DLV Plant een rol tijdens de cursus. Verder is het voor paprikatelers extra interessant om nu mee te doen omdat er parallel aan de cursus bij GreenQ/DLV Improvement Centre en bij Wageningen UR een demonstratie en een gewasproef met HNT paprika plaats vindt.

Aanmelden
IN een aantal groepen zijn nog plaatsen beschikbaar voor telers en teeltmanagers. Aanmelden kan via dit formulier. Nadere informatie over de cursus vind je op de website of rechtstreeks bij Aat Dijkshoorn, e-mail adijkshoorn@spam-protectltoglaskracht.nl of mobiel 06 816 136 17.

Meer nieuws