Verlenging Garantieregeling Aardwarmte tot 2022

De garantieregeling aardwarmte is met 5 jaar verlengd tot juli 2022. Via de regeling kan een garantstelling van de overheid worden aangevraagd voor het risico op misboring bij aardwarmte. De verlenging met 5 jaar was reeds aangekondigd op Prinsjesdag 2016, maar is nu formeel gepubliceerd. De regeling gaat op 1 april 2017 weer open. Meer informatie over de openstelling komt te zijner tijd op de website van RVO.

Meer nieuws