SOLARIS-project: Ontwikkelen van basis voor slim belichtingssysteem

Het SOLARIS-project, dat begin 2020 van start ging, is gericht op een efficiënter gebruik van assimilatie- en zonlicht in kassen. Het idee is om de basis te ontwikkelen voor een slim belichtingssysteem dat dynamisch kan reageren op natuurlijke fluctuaties in de intensiteit van het zonlicht.

Aanvullende belichting zal worden gebruikt op die momenten van de dag waarop dit het meest efficiënt is: wanneer de lichtintensiteit van de zon laag is en de fotosynthese van de plant het meest optimaal kan reageren op extra licht. Tot nu toe zijn verschillende tuinbouwgewassen gescreend op reacties van fotosynthese op fluctuaties in lichtintensiteit en er is een grote variatie tussen die gewassen vastgesteld. Het projectteam is nu bezig met het ontwikkelen, parametriseren en valideren van een wiskundig model dat fotosynthesesnelheden kan voorspellen op basis van huidige lichtintensiteit, recente lichthistorie, CO2-concentratie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Fotosynthetische inductie
Dat model zal uiteindelijk worden gebruikt om de instelpunten voor kasklimaatbeheersing te regelen. Een andere taak is het programmeren van een sensorsysteem dat de fotosynthetische inductie toestand van bladeren bewaakt en een continue stroom gegevens naar het model terugkoppelt. Op deze manier kunnen modelparameters en setpoints voor de belichting online worden bijgesteld. Binnen SOLARIS werken plantenfysiologen nauw samen met wiskundige modelleurs om het beste compromis te vinden tussen de complexiteit van fotosynthesebiologie en directe voorspellingen van omgevingsfactoren in de kas.

Het team
Het SOLARIS-project is een driejarig NWO-TTW project van Wageningen University & Research, onder leiding van dr. Elias Kaiser en prof. Leo Marcelis van de leerstoelgroep Tuinbouw en Productfysiologie, en dr. Hans Stigter van de Wiskundige en statistische methoden leerstoel groep. Twee postdocs (Dr. Ningyi Zhang en Dr. Dominique Joubert) en een technicus (Sarah Berman) werken dagelijks aan het succes van het project. Experts van bedrijven op het gebied van kastechnologie (Ridder), groeibelichting (Signify), de Nederlandse glastuinbouw (Glastuinbouw Nederland) en plantsensortechnologie (Adviesbureau JFH Snel) leveren regelmatig input vanuit de praktijk.

Meer nieuws