Seminar AgroEnergy: 'Lange termijn verduurzaming versus betaalbaarheid nu'

De coronacrisis, energiecrisis, de oorlog in Oekraïne. Drie mondiale crises maken van de energiemarkt een ongekende rollercoaster met grote impact op de samenleving. Glastuinbouwbedrijven hebben wederom laten zien hoe weerbaar en innovatief zij zijn. Impactvolle beslissingen en soms drastische maatregelen werden genomen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de afgelopen jaren hun kant op zijn gekomen. Dat zijn de uitgangspunten van het seminar 'Lange termijn verduurzaming versus betaalbaarheid nu', georganiseerd door AgroEnergy met steun van Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron.

Aan de andere kant ondertekenden de sector, Glastuinbouw Nederland en de overheid eind vorig jaar het nieuwe Convenant Energietransitie Glastuinbouw. Met een duidelijke ambitie als sector om klimaatneutraal te zijn in 2040. Daarnaast worden energiebelastingen en emissierechten aangepast om CO2-uitstoot financieel zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Een uitdaging die iedere ondernemer raakt.

Lange termijn verduurzaming versus betaalbaarheid nu
Tijdens dit seminar op 21 september 2023 wordt met specialisten uit de glastuinbouw en energiemarkt het gesprek aangegaan over dit onderwerp. Wat speelt er nu waar de sector zich op voor dient te bereiden? Welke opties heb ik in de verduurzaming van mijn energievoorziening? Wat zijn factoren die overwogen moeten worden bij het maken van een verduurzamingsplan? En hoe ziet dit er financieel uit?

Door in te schrijven voor dit event krijgen ondernemers en energiespecialisten op teeltbedrijven een indruk van het kader en de opties die er zijn voor glastuinbouwondernemers in de verduurzaming van hun energiehuishouding. Dit seminar wordt gesteund door Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron.
Klik hier voor aanmelding en meer informatie!

Meer nieuws