SDE+ op 3 oktober opengegaan: kansen voor bio-energieprojecten

Energy Matters

Dit najaar is op 3 oktober de tweede ronde van de SDE+2017 opengegaan. Ook voor het najaar is een budget van 6 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit voorjaar is het budget van 6 miljard euro net niet helemaal uitgekeerd, omdat het aantal ingediende projecten dat voldeed net niet voldoende was. Voor het najaar denkt Energy Matters dat de situatie ongeveer hetzelfde is. Dit betekent dat bio-energieprojecten die worden ingediend een hoge kans op een positieve toekenning hebben.

Tegelijkertijd zijn concept SDE+ subsidiebedragen voor 2018 door ECN gepubliceerd. Het goede nieuws is dat die bedragen allemaal wat verhoogd zijn, in de orde van 5 tot 15%. Dat is gunstig, zeker omdat veel andere categorieën verlaagd zijn (wind/zon/geothermie/vergisting). Nu is het afwachten of de minister de bedragen zo overneemt; dat is meestal pas tegen het eind van het jaar bekend. Wie plannen heeft voor een bio-energieproject doet er goed aan om alle benodigde documenten (vergunning, haalbaarheidsstudie, onderbouwing financiering etc.) gereed te hebben voor de opening van de SDE+ 2018 regeling. Dat is vermoedelijk weer begin maart 2018. 

Lees meer over de SDE+.

 

Meer nieuws