Resultaten enquête: 92% van de telers is bekend met Het Nieuwe Telen

Afgelopen weken zijn studenten van HAS Hogeschool druk geweest met het analyseren van de resultaten van de enquête over Het Nieuwe Telen (HNT). Uit de eerste analyse blijkt dat het met de acceptatie van HNT goed zit. Van alle respondenten is 92% bekend met het nieuwe telen. Hiervan past bijna de helft (49%) het gedeeltelijk tot zelfs al volledig toe binnen hun teelt en huidige teeltstrategie.

De enquête is inmiddels drie weken uit de lucht en de eerste resultaten zijn verwerkt. De vragenlijst is ongeveer tweehonderd keer ingevuld. De gemiddelde tijd van het invullen lag tussen de vijftien en twintig minuten. De studenten bedanken de respondenten voor hun kostbare tijd.

Volop kansen
Over het algemeen vindt ongeveer 70% dat HNT op dit moment een belangrijk onderwerp is in de sector. Deze ruime meerderheid is van mening dat het een belangrijk middel is in de verduurzaming van de sector en dat het naar de toekomst toe volop kansen biedt. Het beeld richting Het Nieuwe Telen is dus zeer positief. Verder kan worden geconcludeerd dat de filosofie op dit moment bij de helft van de bedrijven onder de aandacht is. Deze bedrijven zijn bezig met het implementeren.

Per gewas
De resultaten tonen aan dat ongeveer de helft teelt volgens de principes van HNT. Hier zijn natuurlijk wel nog enkele verbeteringen in te halen. Dit verschilt immers per segment (glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten). Uiteindelijk is er ook nog per gewas dieper gekeken op hoe HNT daar werd toegepast. Hierbij is alleen de focus gelegd op gewassen met een representatief aantal respondenten (tomaat, paprika, komkommer, chrysant, gerbera, potplant bloeiend en potplant blad).

Interviews
In week 20 en week 21 wordt er een aantal diepte-interviews afgenomen om te kijken hoe de drempel tot implementatie van HNT kan worden verlaagd. In die periode worden ook de winnaars van de jassen van Kas als Energiebron en de boeken over Plant Empowerment bekend gemaakt.

Meer nieuws