Rapportage monitoring gerberateelt afgerond

Gerberatelers zijn vanaf het begin dat Het Nieuwe Telen (HNT) werd geïntroduceerd actief betrokken bij het onderzoek en de toepassing in de praktijk. Wageningen University & Research heeft in opdracht van Kas als Energiebron gemonitord op voorloper bedrijven.

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de gerberabedrijven Holstein Flowers en Zuijderwijk Witzier. Beide telers hebben een verduisteringsscherm, energiescherm en een belichtingssysteem. Holstein Flowers ontvochtigt de kaslucht met behulp van slurven en het inblazen van opgewarmde buitenlucht en Zuijderwijk Witzier gebruikt een Ventilation Jet systeem. Beide telers schermen veel met een kier in de doeken en schermen weinig met 100% gesloten doeken. Bij Holstein Flowers is het berekende energieverbruik 22.7 m3/ m2/jaar en bij Zuijderwijk 23.8 m3/m2/jaar. Met een warmtebeeldcamera is bij beide telers gemeten dat de gewas- en bloemtemperatuur zelden onder het dauwpunt lag. Door plantsapanalyses uit te voeren op vier bedrijven is een statistisch verband aangetoond tussen de plantsap samenstelling en de kans op rotkoppen. Echter, het is onbekend of dit ook een causaal verband is, overige factoren zouden ook de rotkoppen veroorzaakt kunnen hebben. Mochten de mechanisme achter het ontstaan van botrytis/rotkoppen wel bekend zijn, dan zou een teler afhankelijk van de plant balans, verdamping en de kans op botrytis/rotkoppen met lagere vocht deficieten kunnen telen wat vervolgens tot een energiebesparing zou kunnen leiden.

Bekijk het rapport via onderstaande link.

Meer nieuws