Project Spaarmotief: Energiebesparing vooral vanuit teelttechnisch oogpunt

Arlet Dechering (Delphy)

Het Project Spaarmotief is een inventarisatie die is gehouden onder 35 telers van 7 verschillende gewassen over energiebesparing en de knelpunten die telers ondervinden. Hoe zijn telers bezig met het thema energie en waar lopen ze tegenaan? Conclusie is dat de noodzaak wordt onderkend, maar dat veel telers het onderwerp nog niet hoog op de agenda hebben staan.

Alle telers zijn zich bewust van de noodzaak om energie te besparen. Toch geven zij aan dit niet hoog op de agenda te hebben staan. Economisch gezien is het niet interessant vanwege de lage gasprijs. Toch wordt er wel degelijk gewerkt aan energiebesparende maatregelen, meestal vanuit teelttechnisch oogpunt. Zo is het gebruik van schermen, enkel of dubbel, gebruikelijk.
Telers hebben door de inzichten, die zijn opgedaan uit Het Nieuwe Telen (HNT), heel bewust gekozen om bijvoorbeeld uitstraling te beperken door bewust te schermen. Ook het toepassen van temperatuurintegratie wordt op grote schaal toegepast. Het toelaten van temperatuur bij instraling maakt dat er minder wordt gelucht en de CO2 in kas blijft. Daarnaast neemt het gebruik van ventilatoren toe waardoor minder inzet van minimum buizen nodig is.

Vervolgstappen
Telers geven aan vervolgstappen moeilijk te vinden. Er is behoefte aan duidelijkheid over grotere inzet van bijvoorbeeld schermen en actieve ontvochtiging. Sensoren zouden hierbij beslissingen moeten ondersteunen. Veel telers zijn nog niet zover. De sensoren worden ter oriëntatie gebruikt, vaak nog niet voor aansturing. Ook het verder uitbouwen van temperatuurintegratie is een onderwerp waar de telers mee aan de slag willen. Een terugkerende vraag is hoe lang er kan worden gecompenseerd zonder in te leveren op productie en kwaliteit, moeten assimilaten direct worden ‘gebruikt’ of kan dit worden uitgesteld.
Het ontstaan van piekverbruik wordt niet bevestigd door de telers. De milde winters hebben geen extreme verbruiken veroorzaakt. Als op termijn moet worden overgeschakeld naar inkoop van warmte is dus de vraag of er rekening gehouden moet worden met een mogelijk piekverbruik.

Meer nieuws