Project ‘Paprika energetisch in balans’ kijkt terug op een geslaagde teelt

Bas Oudshoorn (Delphy)

De teelt van het project ‘Paprika energetisch in balans’ (seizoen 2020-21) is inmiddels afgerond en de planten voor het vervolgproject ‘Met LED naar en fossielvrije paprikateelt’ seizoen 2021-22 zijn vrijdag 24 september jl. geplant. Tijd voor een terugblik naar afgelopen seizoen met de eerste resultaten, aangevuld met een vooruitblik naar komend seizoen.

In het seizoen 2020-21 kijken onderzoekers en BCO terug op een geslaagde teelt. Met een totaal van 45.6 kg/m² is de oogst (klasse 1, klasse 2 en twee rondes groen) goed te noemen. Ook het vruchtgewicht was goed met een gemiddelde over de gehele teelt van 217 gram. In het voorgaande seizoen zakte het vruchtgewicht weg aan het einde van de teelt, maar dat was afgelopen seizoen niet het geval. In eerdere teelten was de lengte van de internodiën te kort, waardoor het gewas niet goed werkbaar was en de vruchtkwaliteit negatief werd beïnvloed.

Langere internodiën
Afgelopen seizoen is de strekking van de internodiën door de tuinders in de BCO als goed beoordeeld. De strekkingsproblemen van de internodiën zijn opgelost door de keuze van een ander hoofdras, Gina strekt meer dan Mavera. Ook het aanpassen van het lichtspectrum (ten opzichte van vorig jaar had het totale spectrum minder groen licht, meer rood en verrood licht en was blauw vergelijkbaar) heeft voor meer strekking gezorgd. Want zowel Gina als Mavera hadden langere internodiën in vergelijking met de voorgaande teelt. Spectrum heeft dus ook zeker een rol in de strekking van internodiën. In gasverbruik is een grote stap gemaakt richting fossielvrij telen. Waar er in de voorgaande teelt nog 26.9 m³/m² gas is verbruikt, was dat in de afgelopen teelt nog maar 18.7m³/m², een reductie van 30%. Wanneer binnen de huidige omstandigheden de overtollige warmte vanuit de kas onttrokken had kunnen worden, dan was de resterende netto-warmtevraag minimaal geweest. Hoeveel moet nog worden berekend.

Lichtspectrum en daglengte
Hoewel er goede resultaten zijn behaald hebben onderzoekers ook gezien dat de huidmondjesgeleidbaarheid van bladeren iets onder de kop nog altijd laag is. In het voorjaar was dit beperkend voor een optimale benutting van licht voor assimilatie. Parallel onderzoek in klimaatcellen, uitgevoerd door Plant Lighting, heeft nieuwe kennis gegenereerd over de invloed van lichtspectrum en daglengte op paprika. Zo gaf een belichtingsduur van 15 uur een betere verdamping en huidmondjesgeleidbaarheid in vergelijking met 18 uur belichten en waren de planten onder 15 uur belichting productiever dan de planten onder 18 uur met dezelfde lichtsom. Er is in deze proef ook gekeken naar spectrum. Een wit spectrum gaf een betere verdamping dan een spectrum met voornamelijk rode LED’s. Het gewas onder het witte spectrum, met een daglengte van 15 uur, verdampte twee maal zoveel als een gewas onder een rood spectrum met een daglengte van 18 uur. Als laatste resulteerde een hoger aandeel verrood in meer chlorose.

Twee spectrums
Op basis van de resultaten van Plant Lighting en de resultaten van teeltseizoen 2020-21 is de nieuwe proef opgezet. De teelt is net als vorig seizoen full LED. In de kas hangen twee spectrums, een breedband (wit) spectrum en het oude spectrum waarin het aandeel verrood iets verlaagd is. Het oude spectrum zal als vergelijking dienen. Daarnaast is de maximale belichtingsduur verlaagd van 18 uur naar 16 uur. Het witte spectrum en kortere belichtingsduur zullen er beide toe moeten leiden dat de verdamping toe zal nemen, de bladkwaliteit verbeterd en de productie in het voorjaar toeneemt. In dit project streven de betrokken partijen er ook naar om middels een intensieve schermstrategie, verdere optimalisatie van de klimaatstrategie en het niet inzetten van de minimumbuis, de warmte-input in de teelt verder te beperken.

Meer nieuws