Project Energiebesparing door bladpluk bij komkommer gestart

Het project ‘Energiebesparing door bladpluk bij komkommer’ is op 5 april met het planten van Hi Power F1 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk van start gegaan. De planten staan in een hogedraad V-systeem. In dit onderzoek wordt voor verschillende stengeldichtheden en bladpluk bovenin het gewas verkend of een betere lichtverdeling door het gewas, een lagere onderhoudsademhaling, een betere drogestofverdeling naar de vruchten en zo op seizoensbasis een verbetering van de lichtbenuttingsefficiëntie en productie kunnen worden bereikt.

Er is eerder in een vergelijkbaar onderzoek bij tomaat aangetoond dat een open gewas door bladpluk de plant beter in balans kan houden. Er zijn vijf behandelingen aangelegd die variëren in stengeldichtheid (3 – 3.5 stengels m-2) en bladpluk (0%, 16%, 33%). Hiermee worden verschillen in LAI’s en gewasstructuur verkregen. Het experiment wordt begeleid door de BCO en in de loop van de teelt kunt u de proef bezoeken. De teelt loopt tot en met oktober.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws