Project De perfecte fossielvrije perkplant: teeltverkorting poinsettia mogelijk

Binnen het project 'De perfecte fossielvrije perkplant' is recent de teelt van poinsettia afgerond. In het onderzoek van 20-21, 'De perkplantenteelt fossielvrij' is ook een teelt met kerssterren uitgevoerd. Hier werd een goede kwaliteit gerealiseerd, maar ontstond de hypothese of het mogelijk zou zijn om de teelt te kunnen verkorten door het inzetten van LED-belichting en zonder het verbruik van fossiele brandstoffen. Dat was dan ook het doel van de teelt van kerssterren in het huidige project.

De teelt van kersster kent een vegetatieve fase waarin de meeste bladmassa wordt aangemaakt. maar de plant wel compact moet blijven. Daarna volgt de generatieve fase waarin de schutbladen moeten gaan verkleuren en de plant zijn sierwaarde krijgt. Dit laatste wordt gerealiseerd met een korte dagbehandeling. De focus lag deze teelt op de vegetatieve fase. Die wilden we verkorten, door te zorgen voor meer licht met de LED-belichting (55 μmol) en relatief hogere temperaturen om de ontwikkeling te versnellen. Tijdens dit project maken we gebruik van twee spectra met hoog en midden blauw om te onderzoeken of blauw licht de planten compact kan houden en hoeveel blauw licht hiervoor nodig is.

Aanvullende warmte niet nodig
De teelt is eind week 34 gestart en in de eerste twee weken werd een gemiddelde lichtsom van 10,5 mol/m2/dag gerealiseerd, met etmalen van rond de 20°C. De etmalen zijn gehaald door overdag een hoge ventilatietemperatuur aan te houden en ’s nachts langzaam af te koelen door beide twee schermen dicht te houden. Daardoor was aanvullende warmte niet nodig. Tijdens de eerste twee weken kwam de beworteling moeizaam op gang door een te lage pH en is besloten de etmalen verder te verhogen (ruim 23°C gemiddeld) door een hogere ventilatietemperatuur aan te houden. Ook is er twee keer gegoten met een pH van 8. In week 39 is de generatieve fase ingezet. De planten waren toen goed hersteld van hun moeilijke start. Hoogstwaarschijnlijk kwam dit door het extra licht van de LED-armaturen.

Planten voldoende compact
In week 44 bleek dat schudbladeren met de huidige uitrusting voor de verduistering niet snel genoeg verkleurden. Het niet kleuren was verder niet van toepassing op de doelstelling voor het realiseren van een compacte plantopbouw, waardoor de eindmeting begin week 46 gewoon kon plaatsvinden. De plantopbouw werd als goed beoordeeld. De planten waren voldoende compact zonder het gebruik van remmiddelen. We zagen geen verschillen tussen de midden en hoog blauw, wat betekent dat midden blauw voldoende is voor de compactheid. De belangrijkste conclusie was dat de teelt verkort kan worden. Vorig jaar was de teeltduur 16 weken en tijdens dit project 12 weken, inclusief de eerste twee weken met minimale groei. Dit is bereikt door hogere lichtsommen door het inzetten van LED-belichting in combinatie met relatief hoge etmalen. Er is geen gebruik gemaakt van de buis en dus geen verbruik van fossiele energie.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en is gefinancierd door het programma Kas als energiebron, Het ministerie van LNV, de gewascoöperatie Eenjarige zomerbloeiers, Florensis, Schoneveld breeding, Wireless value, Signify en Ludvig Svensson.

Meer nieuws