Productie loopt nog volgens prognose bij Totaalconcept Tomaat

Lisanne Schuddebeurs (Delphy)

Onderin het gewas toont het volgens de begeleidingscommissie goed: er hangt een mooi product dat voldoende grof is. De productie is exact in lijn met de prognose. Dat blijkt uit de tussenresultaten in het project ‘Totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt dat bij Delphy Improvement Centre wordt uitgevoerd door Delphy, Groen Agro Control en Wageningen University & Research.

Productie loopt nog volgens prognose bij Totaalconcept Tomaat!
Aan het einde van week 4 is er ruim 31 kg/m2 geoogst, wat exact in lijn is met de vooraf opgestelde prognose. Een belangrijke constatering is dat uitgroeiduur ondanks de beperkte inzet van de buizen met maximaal 70 dagen niet afwijkt van de praktijk. Hoewel het product en de productie goed zijn, zijn er over de stand van het gewas wel wat aanmerkingen. Vanaf eind december zijn bladranden een aandachtspunt in de teelt. De echte verklaring hiervoor ontbreekt nog. De oorzaak wordt met name gezocht in de luchtbeweging als resultaat van de ontvochtiging in relatie tot de verdamping en voedingsopname van het gewas. Middels analyses van de elementen in de bladpunten van de jonge bladeren door Groen Agro Control en monitoring met  de sapstroommeter, proberen we meer inzicht te krijgen over de water en voedingsopname door het gewas. Omdat in dit project veel factoren anders zijn dan in de praktijk is het lastig om 1-op-1 een relatie te vinden.

Laag gasverbruik
Als we kijken naar het energieverbruik van deze kas met latente warmteterugwinning dan zien we dat er in de eerste 24 weken 5 m³ aardgas per m² gebruikt is. Dit is laag omdat het grootste deel van de warmtevraag (12 van de 17 m³/m²) door de warmtepomp wordt geleverd (zie ook het plaatje). Behalve voor de verwarming zorgt de warmtepomp ook voor de ontvochtiging van de kas, waardoor de ramen gedurende de winter veel minder vaak open hoefden en er veel schermuren gemaakt konden worden. De warmtepomp heeft tot nu toe 26 kWh/m² gebruikt. Het gasverbruik had nog een kuub lager kunnen zijn omdat we in de beginfase systeemtechnisch nog wat hebben laten liggen. Daarnaast heeft het systeem, als reactie op de bladrandjes, afgelopen periode niet op de maximale capaciteit gedraaid.

Luchtbeweging beperken
De teeltstrategie tot dusver heeft al veel nieuwe inzichten opgeleverd, maar er valt ook nog veel te leren. De uitdaging voor de komende fase is het gewas vitaler krijgen zodat ook de onbelichte periode straks een goed teeltresultaat kan opleveren. Er is nu besloten om de capaciteit van de ontvochtiging wat te verlagen om de luchtbeweging onderin het gewas te beperken. Er wordt geen blaadje meer uit de kop van het gewas verwijderd om zo de bladmassa te verhogen. Daarnaast zal de stuurbaarheid van het watergiftsysteem komende fase benut gaan worden, om de wateropname en verdamping zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het Innovatie- en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Saint Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux, Hoogendoorn Growth Management, Van Dijk Heating en Wireless Value dragen ook bij aan het project.

Meer nieuws