Presentaties bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte van 24 mei

Op 24 mei 2018 was er wederom een drukbezochte bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte. De presentatoren gingen in op de volgende vragen:

Kan radial jetting in de Nederlandse geologische omstandigheden bijdragen aan een hogere putopbrengst? Voor bepaalde lagen kan dat inderdaad het geval zijn. Aanbeveling is om een fieldtest te doen en bij nieuwe projecten rekening te houden met deze optie in het putontwerp. Ronald den Boogert (RDS); Radial jetting voor Nederlandse geothermieprojecten,

Hoe kunnen we de onder- en bovengrondse installaties nog beter beheren? Woodgroup heeft een direct toepasbaar management systeem ontwikkeld waarmee het beheer kan worden geoptimaliseerd, en wat ook een goede basis biedt voor goede communicatie over het project en kennisuitwisseling. Arnaud Barre (Woodgroup); Geothermal Asset Manegement – guideline,

Wat weten we over temperatuurgradiënten nabij breuksystemen? De verticale temperatuurgradient varieert en is op sommige plaatsen hoger dan de veelal aangehouden 31,3 graden. Dit is zeer de moeite waard om te betrekken in de locatiekeuze. Dick Stegers (T&A); Geothermal potential near fault zones

Wat zijn de ervaringen met Lage Temperatuur Aardwarmte. In een project in Zevenbergen wordt gewerkt met een aanvoertemperatuur van ca. 30 graden. Met warmtepompen wordt dit opgehoogd naar 40-55 graden en daarmee wordt de –goed geïsoleerde- kas verwarmd. Ronald-Jan Post (Greenbrothers).

Bekijk de presentaties onderaan dit artikel bij de downloads.

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws