Forse besparing bij chrysantenkwekerij Arcadia

Chrysantenkwekerij Arcadia heeft vorig jaar in De Lier een nieuwe kas gebouwd. De kas is onder andere voorzien van diffuus glas, een tweede energiescherm en luchtslurven. Nadat in het afgelopen voorjaar een paar kinderziekten moesten worden overwonnen, loopt het systeem nu naar behoren.

Ten eerste is de productie een stuk hoger dan op een andere locatie van Arcadia met dezelfde cultivar. De berekende lichtbenuttingseenheid (LBE) is daarmee 6% hoger. Het is echter moeilijk aan te geven in welke mate de meerproductie is toe te schrijven aan het diffuse glas, de 13% meer belichting, de 4% hogere plantdichtheid, een beter kasklimaat of de nieuwe grond.

Ten tweede is het warmtegebruik van 1 januari tot half oktober 26% lager dan op de andere locatie. Dit is duidelijk toe te wijzen aan het extra scherm in combinatie met het inblazen van buitenlucht onder het scherm. Ook in de periode waarin om technische redenen geen buitenlucht kon worden ingeblazen (april 2016), was het warmtegebruik nog steeds 15% lager dan op de andere locatie. Dit is daarmee alleen toe te wijzen aan het extra scherm.

April was de periode waarin gemiddeld de hoogste luchtvochtigheid tijdens de nacht is gerealiseerd. Dit kan een risico zijn met het oog op schimmelziekten. Hiermee is bevestigd dat bij een dubbel doek, het kunnen inblazen van buitenlucht leidt tot intensiever gebruik van de schermen met minder warmtegebruik en minder risico’s op schimmelziekten.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws