Well integrity is prioriteitsproject voor de sector

Het project well integrity voor geothermie is op 28 maart 2016 met een bijeenkomst van de begeleidingscommissie van start gegaan bij Duijvestijn Tomaten in Pijnacker. Dit is het grootste project wat tot nu toe is gehonoreerd in de Kennisagenda Aardwarmte en alle betrokken partijen hebben hoge verwachtingen over de resultaten.

Waarom well integrity
Vanuit het mijnbouwbesluit (artikelen 3, 67, 68) is bepaald dat alle operators de putintegriteit dienen te beheersen en daarvoor is het gewenst dat er richtlijnen en procedures worden ontwikkeld en toegepast. Management van putintegriteit is het volledige pakket van technische en organisatorische maatregelen om het risico van oncontroleerbare ontsnapping van vloeistoffen en gassen.

Geothermie operators in Nederland werken tot op heden nog niet met één uniforme standaard voor well integrity management, maar dit is wel gewenst, zowel door (aanstormend) operators als de toezichthouder. DAGO en haar leden werken vanaf de oprichting in 2014 aan de totstandkoming hiervan. In een recente brief aan SodM heeft DAGO ontwikkelingen in dit proces toegelicht.

De Aanpak
Tijdens de kick-off bijeenkomst met de Begeleidingscommissie is er met alle partijen gesproken over de aanpak van het project. Er is bewust door deze partijen gekozen om de ISO 16530 systematiek voor well integrity uit de internationale olie- en gassector ook voor de geothermie in te zetten. De risico's en de daaruit volgende effecten in de geothermie zijn niet vergelijkbaar met die van de olie- en gaswinning, maar met het doorlopen van dezelfde systematiek. Hierbij worden aannames uitgesloten en de kwaliteitsstandaard geborgd aan de laatste inzichten.

Industriestandaard
Het project zal uiteindelijk industriestandaarden voor de beheersing van de well integriteit in de geothermie opleveren, getoetst aan best beschikbare kennis en kunde. Mede daarom is er gekozen voor een consortium van uitvoerende bedrijven, onder leiding van Wood Group Intetech.

Een belangrijk onderdeel in de eerste fase van dit project is een integrale risicoanalyse (HAZID), op 8 juni 2016, inclusief de contextbeschrijving, in gezamenlijkheid met vele verschillende disciplines. Deze sessie staat begin juni gepland met geologen, deskundigen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE), technici en contractors van uiteenlopende aard (boren, casing, materialen) en operators. Deze risicoanalyse wordt vervolgens gebruikt in de verdere stappen in het project, waaronder een evaluatie van de huidige praktijk, een verdere toetsing aan de bestaande wet- en regelgeving en het opstellen van geothermie industriestandaarden voor well integrity.

Gedurende de verschillende fases van het project houden wij u op de hoogte.

Meer nieuws

Nieuw – Nieuw – Nieuw

Ed Moerman is werkzaam bij Koppert Biological Systems en heeft samen met enkele collega’s de cursus Het Nieuwe Telen, speciaal voor niet-telers...

Lees meer