Perkplanten fossielvrij: teeltversnelling cyclamen, moeizame start poinsettia

Binnen het project ‘De perfecte fossielvrij geteelde perkplant’ is inmiddels de vierde teeltronde gestart bij Delphy in Bleiswijk. In week 35 is de eindmeting van de cyclamen gedaan en momenteel staan de poinsettia’s in de kas. In de cyclamen-teelt is er geen gas verbruikt. Er is wel veel belicht, gemiddelde 8,3 uur per dag. Daarmee is 31,5 kWh/m² verbruikt. De poinsettia’s hebben een moeizame start en hebben moeite met doorwortelen.

Een oorzaak voor die moeizame start bij poinsettia is moeilijk aan te wijzen. Om de wortelontwikkeling te bevorderen, worden en nu hogere temperaturen getolereerd op de dag, met als doel de wortelontwikkeling te versnellen. Hiermee zitten de onderzoekers 1°C boven de van tevoren streef verhouding licht-temperatuur. Dit wordt gerealiseerd met een lichtverhoging op instraling, waardoor dus geen warmte-input nodig is om dit te realiseren. Zodra de wortels onderin de pot te zien zijn, zullen de poinsettia’s worden gekopt.

Geen extreme temperaturen
De cyclamenteelt is anders verlopen dan verwacht. Vorig teeltseizoen hadden de onderzoekers moeite om voldoende groei te creëren. Daarom is er gestart met extra stikstof en werd de potgrond goed nat gehouden. Er was echter sprake van een zeer gematigde zomer en hebben onderzoekers niet te maken gehad met de extreme temperaturen die er vorig jaar wel waren. In het bemestingsschema is de stikstof nog wel afgebouwd en kalium verhoogd. Desondanks was het eindproduct vrij fors in vergelijking met planten uit dezelfde partij die door bedrijf Gevers Planten zijn opgekweekt. Hier is vanaf de start een kalium schema aangehouden. Qua vorm zijn de cyclamen wel goed gelukt.

Teeltversnelling
Naast voldoende groei wilden de onderzoekers ook meer snelheid creëren. Dit wilden ze bereiken door middel van meer licht toe te laten. Na vier weken telen is er 16 mol per dag toegelaten en is er belicht als ze dat niet zouden halen. Dit heeft geresulteerd in een teeltversnelling van een aantal dagen.
Uiteraard is er ook gekeken naar het effect van de hoeveelheid blauw licht. Zowel in vorm (diameter, hoogte en versgewicht) als in snelheid (aantal bloemen en knoppen) zijn er geen duidelijke trends aanwezig. De belichting was ook maar 12% van de totale lichtsom. Nu het buitenlicht afneemt is de verwachting dat meer effect te zien is van het blauwe licht in de komende teelten. Er zal moeten blijken of de gewenste compactheid kan worden gerealiseerd zonder remmiddelen toe te passen en met 50% van de lichtintensiteit ten opzichte van vorig jaar.

Meer nieuws