Paprika telen onder belichting goed mogelijk, maar er zijn nog uitdagingen

Jeroen Zwinkels (Delphy)

Bij de belichtingsproef Paprika in het Delphy Improvement Centre wordt in twee afdelingen van 120 m2 paprika geteeld onder 210 micromol belichting. In de ene afdeling wordt geteeld onder 100% LED lampen. In de andere afdeling onder 80 micromol SON-T lampen en 130 micromol LED belichting, ook wel hybride belichting genoemd. In beide afdelingen wordt de helft van de oppervlakte nog met 20 micromol verrood belicht. Er zijn zodoende vier behandelingen, namelijk. 100% LED, 100% LED + verrood, Hybride en Hybride + extra verrood.

De planten zijn geplant op 21 september 2018. De eerste vruchtzetting was in week 41. Door de plantbelasting geleidelijk op te laten lopen naar 24-28 vruchten per m2 en door middel van vruchtdunning de hele winter door de plantbelasting op 24-28 vruchten per m2 te houden, is er gezorgd voor een vlakke energievraag en productie. De eerste oogst van rode vruchten was in week 47. De productie lag de hele winter op 0,5 kg per m2 of hoger. Met een gemiddeld vruchtgewicht van 200 gram was het product van goede kwaliteit. De productie tot en met week 15 is:

100% LED 15,6 kg per m2
100% LED + verrood 16,0 kg per m2
Hybride 15,7 kg per m2
Hybride + verrood 18,8 kg per m2

 

De behandeling met de laagste productie ligt 1,0 kg per m2 boven de van te voren geprognotiseerde productie. Hierover kunnen we als projectgroep natuurlijk dik tevreden over zijn.

Maar er zijn ook nog wat uitdagingen voor de in september 2019 te starten vervolgproef. Zo is de strekking in alle vier de behandelingen erg weinig. De hele winter door was de lengte van de internodiën slechts rond de 3 cm. Zelfs nu we al een aantal weken veel natuurlijk licht hebben en er minder uren wordt belicht, zien we de strekking nog niet veel toenemen. Deze compacte groei maakt dat het gewas bijna niet is in te draaien en ook clippen is met zo’n gewas bijna niet te doen.

Een ander opvallend detail in de proef is de snelle veroudering van het blad. Bij metingen is gebleken dat blad 20 cm onder de kop, bijna geen assimilaten meer aanmaakt. Dit is uiteraard zeer verontrustend. Hopelijk wordt voor deze aspecten snel een oplossing gevonden.

Voor de komende periode is het speerpunt in de proef wat meer groei en de zetting samen met het gemiddeld vruchtgewicht op hetzelfde niveau houden. Doordat er de komende periode minder uren belicht gaan worden en de ingestelde temperaturen weer wat omlaag richting 'normale' temperatuurinstellingen zullen worden ingesteld, is de verwachting dat het gewas daar ook op zal gaan reageren. Verwachting is dat de strekking dan weer terug komt en de zetting volgens een onbelicht zettingspatroon gaat verlopen.

Dat de belichtingsproef leeft onder de paprikatelers in Nederland, was goed te merken aan de opkomst op de open middag die in februari is gehouden. De opkomst was met 150 deelnemers een recordaantal. Wie de proef wil volgen kan dat via Twitter @JeroenZwinkels. Hier wordt iedere week informatie op gezet inclusief foto.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast zijn er ook bijdragen van Signify, de gewascoöperatie Paprika en Ludvig Svensson.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws