Paprika onder LED-belichting goed van start

In het vervolgproject ‘Jaarrond paprika met LED’ staan de paprikaplanten sinds 19 september in de afdeling. Dit jaar wordt geteeld in een grotere afdeling van 1.000 m2, daardoor is het mogelijk om het klimaat beter te controleren. In de hele kas is een SON-T basis van 80 µmol, aangevuld met twee verschillende LED-spectra.

Die LED-spectra zijn gekozen op basis van een spectrumproef bij Plant Lighting in Bunnik. De twee LED-spectra zijn er onder andere op gericht om voldoende strekking in de winter te realiseren. Dit is in het eerste spectrum met name gedaan door het toevoegen van extra verrood, in het tweede spectrum is dit gedaan door het aandeel rood licht te vervangen door wit waardoor en minder verrood nodig is. Bij het tweede spectrum is precies genoeg verrood bijgehangen om ervoor te zorgen dat de zogenoemde PSS-waarden (een getal voor het effect van stuurlicht) van beide spectra exact hetzelfde zijn.

Strekking belangrijke rol
Inmiddels is het gewas flink wat weken verder en heeft het goed staan groeien. Ook de komende teelt zal de strekking van het gewas weer een belangrijke rol spelen. Hier zijn tot nog toe nog geen verschillen gemeten tussen de behandelingen. Plant Lighting heeft voorafgaand aan de teelt een planning opgezet die precies aangeeft hoeveel vruchten er wekelijks per stengel mogen worden bijgezet. Het schema is gebaseerd op de beschikbare hoeveelheid licht die bepaalt hoeveel suikers er door de plant kunnen worden aangemaakt. Daarnaast is berekend hoeveel iedere vrucht vraagt aan suikers. Zo kan dus worden uitgerekend hoeveel vruchten de plant succesvol kan laten groeien. De vruchten die te veel worden gezet door de plant worden weggedund. Dit is om te zorgen dat de plantontwikkeling volgens het schema blijft verlopen.

Plantbelasting reguleren
Om de rol van de plantbelasting op de gewasontwikkeling - waaronder strekking - te onderzoeken, zijn er binnen de afdeling twee goten met een aparte dunstrategie ingezet. Bij één goot wordt 2/3 van de plantbelasting uit het schema van Plant Lighting aangehouden. Zo heeft het gewas dus minder vruchten hangen.
Bij de tweede behandeling wordt juist helemaal niet meer gedund vanaf het moment dat het gewas vol is belast. Op deze manier kan de plant volledig zelf de plantbelasting reguleren, dit experiment moet uitwijzen of de plant op deze manier in balans kan komen, hoe de strekking verloopt en wat de productie van het gewas doet.

Lagere etmalen?
Er worden flinke etmalen gedraaid in de afdeling, momenteel zo rond de 23°C. Dit om de snelheid in het gewas te houden. Wel werd tijdens een vorig overleg met telers de discussie gevoerd of er gedurende de winter niet wat lagere etmalen moeten worden gedraaid. Het hoge aantal internodia in de vorige teelt en het moeizame herstel in het voorjaar kunnen een gevolg zijn van de hoge etmalen in de vorige winterperiode. De telers willen echter ook voorkomen dat een te zwaar gewas ontstaat. Deze discussie wordt dus vervolgd.
De eerste vrucht is vorige week groen geoogst. Dit om de plant meer ruimte te geven en te voorkomen dat de zetting wordt geremd. Het vruchtgewicht was hoog, gemiddeld zo’n 220 gram. Deze week worden de eerst rode vruchten geoogst. Kijkend naar het gewas zal ook bij deze oogst het vruchtgewicht bovengemiddeld zijn.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en ministerie LNV. Ook Signify, de gewascoöperatie Paprika, Nunhems, Sakata en Nivola dragen bij aan dit project.

Meer nieuws