Overdag CO2 doseren phalaenopsis niet zinvol bij gesloten huidmondjes

Het overdag CO2 doseren bij phalaenopsis is niet zinvol als de huidmondjes dicht zitten. Dat blijkt uit onderzoek van TTO en Plant Lighting in de Demokwekerij Westland onder leiding van Inno-Agro.

Met het oog op toekomstig gebruik van aardwarmte wilde glastuinbouwondernemer Raymond van der Knaap van Optiflor weten op welke momenten het gewas efficiënt met CO2 omgaat. Exacte kennis over CO2 opname staat bij phalaenopsis echter nog in de kinderschoenen. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar de CO2 efficiency van phalaenopsis waarbij er drie behandelingen zijn uitgevoerd in tweevoud:

  1. 400 ppm CO2 dag en nacht
  2. 800 ppm CO2 dag en nacht
  3. Wisselbehandeling: 400 ppm CO2 ‘overdag’ en 800 ppm CO2 in de ‘nacht’.

Tijdens de opkweek werd er 12 uur en tijdens koeling en afkweek 15 uur per dag CO2 gegeven. De teelt verliep van week 47 (2015) tot week 29 (2016). De daglengte was 15 uur.

Resultaten
De belangrijkste resultaten zijn dat:

  • CO2 dosering de CO2 opname per etmaal door het blad verhoogt met 25 tot 35%. Meer netto CO2 opname betekent meer aanmaak van assimilaten.
  • CO2 dosering geeft in de opkweek meer directe C3-fotosynthese in de middag, maar het effect is beperkt. Het aandeel directe C3-fotosynthese ten opzichte van de totale CO2-opname per etmaal is slechts ±6%. In de afkweek is geen directe C3-fotosynthese gemeten.
  • Overdag CO2 doseren is niet zinvol als de huidmondjes dicht zitten. Overdag doseren als de huidmondjes open zijn (eerste uren in de ochtend en in de namiddag) heeft wel degelijk zin.

Meer informatie
Bekijk ook voor meer informatie het filmpje. Bekijk het eindrapport via onderstaande link.

Wilt u voor uw eigen gewas meer weten over CO2 of heeft u interesse in een Masterclass CO2 voor uw gewas of groep? Neem dan contact op met Stefan Persoon van Inno-Agro (06 - 47 36 60 20 of stefan@inno-agro.nl).

Dit project is gefinancierd door de gewascoöperatie Potorchidee, private bijdragen van TTO en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws