Openstellingen MEI- en EG-subsidie bekend

De overheid heeft de openstellingsdata en beschikbare budgetten bekendgemaakt voor zowel de MEI-regeling als de Regeling investeringen in energie-efficiënte glastuinbouw (EG), voorheen de EHG-regeling.

De MEI-regeling is bestemd voor investeringen in energiezuinige innovatieve kassen. Ook investeringen in innovatieve energiesystemen voor kassen die de CO2-uitstoot verminderen kunnen subsidie ontvangen. Daarvoor zijn specifieke eisen in de regeling opgenomen. Het moet wel gaan om innovatieve energiesystemen, of innovatieve kassen die nog maar net op de markt zijn gebracht. Het budget in 2020 is 6 miljoen euro en de regeling staat open van 1 t/m 30 april 2020.
De beste projecten ontvangen subsidie totdat het budget op is. Daarbij worden de projecten gerangschikt op basis van de bijdrage aan de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw (dus verlaging CO2 uitstoot, energiebesparing), het perspectief (technisch, teelttechnisch, economisch) en de bijdrage aan kennisontwikkeling en de doorontwikkeling van de desbetreffende innovatie.

Lange openstellingsperiode EG-regeling
In 2020 is het budget voor de eerste openstelling 15 miljoen euro. De openstelling 2020 loopt van 2 maart t/m 30 juni. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:
- Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%);
- Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
- Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
- Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of –cluster.

De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.
Meer informatie over de regelingen is hier te vinden.

Meer nieuws