Openstellingen EHG en MEI bekend

De openstellingen van de subsidieregelingen EHG en MEI zijn bekend gemaakt. De EHG heeft dit jaar 6 mln euro beschikbaar en kan worden aangevraagd van 15 augustus t/m 15 september. De MEI opent op 1 december t/m 15 januari met een budget van 5 mln euro. Inhoudelijk zijn beide regelingen aangepast. Subsidie kan worden aangevraagd via RVO.

De regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EHG) geeft subsidie van 25% op de volgende investeringen:

  • Tweede energiescherm (alleen extensieve teelten met verbruik minder dan 20 m3 per m2 per jaar én het moet gaan om schermen met een energiebesparing van meer dan 40%
  • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd

Vervallen zijn de subsidies op diffuus glas, verticale ventilatoren en biomassaketel omdat deze investeringen over het algemeen rendabel zijn. Nieuw is dat ook samenwerkingsverbanden de subsidie op de netwerkaansluiting kunnen aanvragen.

De regeling Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) geeft 40% subsidie op de (meer) investering in innovatieve energiezuinige kassen of innovatieve energiesystemen voor kassen. Het moet gaan om innovaties die nog maar net op de markt zijn gebracht. De aanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, waaronder verlaging CO2 uitstoot, de bijdrage aan kennisontwikkeling en het perspectief op navolging. Nieuw is dat voorrang gegeven wordt aan aanvragen voor innovatieve kassen boven de innovatieve energiesystemen. Ook in de MEI is de subsidie op een biomassaketel vervallen, maar een bio-WKK installatie of vergasser komt nog wel in aanmerking.

De regeling is onderdeel van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw uit 2014. In de Meerjarenafspraak zijn de energiedoelen vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over het programma Kas als Energiebron en een aantal subsidieregelingen waaronder de EHG en MEI.

Informatie over de EHG en de MEI vindt u binnenkort bij RVO (deze links worden nog ge-update).

Meer nieuws

Zomer in mei

In de 2SaveEnergieKas groeien de paprika’s van het ras Maranello goed. Het gewas staat er volgens de telers goed op. Een goede, niet te hoge...

Lees meer