Op zoek naar de perfecte chrysant

Het warmteverbruik van de eerste teelt chrysant is met 1,3 m3 gas tegen over ruim 6 m3 bij de referentiebedrijven extreem laag. Dat blijkt uit het onderzoek Perfecte Chrysant van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Delphy Improvement Centre.

Onderzoeksdoelen
Het eerste doel van het onderzoek is het telen van perfecte chrysanten, dus zwaar genoeg, gezond en een met de praktijk vergelijkbaar vaasleven en 5% hogere productie.

Het tweede doel is telen met een warmteverbruik van 15 m3/m2 per jaar. Deze warmte wordt geoogst door koeling met OPAC’s zodat de teelt door de seizoensopslag van warmte, netto geen warmte nodig heeft.

Het derde onderzoeksdoel is kennisvergaring naar energiebesparende en teelttechnische mogelijkheden van nieuwe technieken zoals LED, druppelslagen en diffuus glas in de chrysantenteelt.

Resultaten
De eerste teelt is goed verlopen. Naast het extreem lage warmtegebruik is ook de kwaliteit goed met een gewicht van 95 tot 100 gram bij 60 stuks per meter (Baltica). De lage nachttemperatuur en hoge RV heeft tot hooguit één dag vertraging geleid. Alleen in de derde en vierde week was het gewas enigszins schraal, mogelijk veroorzaakt door de hoge luchtbeweging in de kas en wellicht ook door een iets te hoge pH en het niet goed opneembaar zijn van een aantal elementen. De volgende teelten zal de ventilatorstand worden verlaagd en getracht de pH omlaag te krijgen.

In de tweede teelt is inmiddels geplant. Ook hierbij is het hoofdras Baltica. In deze teelt worden twee manieren van irrigeren vergeleken: druppelen en beregenen. Tegelijkertijd vinden er metingen plaats bij twee referentiebedrijven. In de tweede teelt zal luchtbevochtiging nog niet worden gebruikt, maar wordt indien nodig gebroesd.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 10% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

Meer nieuws