‘Op donkere dagen gewas in zomerbalans houden’

De bottleneck in de zomer wordt vaak geassocieerd met te hoge temperaturen op dagen met hoge instraling. In de afgelopen twee jaar, waar we deze omstandigheden in de zomermaanden veelvuldig in extreme mate hebben meegemaakt, is gebleken dat de valkuil echter zit op de relatief ‘donkere’ dagen. Dit zijn dagen met een lichtsom tussen de 500 en 1000 Joule/cm2.dag. In de leergroepen van Het Nieuwe Telen komt herhaaldelijk aan de orde dat je het gewas dan in balans kunt houden door de etmaaltemperatuur in verhouding tot de lichtsom, te verlagen.

En juist op deze donkere dagen in de zomer bleek bij veel deelnemers in de verschillende groepen de etmaaltemperatuur 1- 2°C hoger te liggen ten opzichte van dagen in het voorjaar met vergelijkbare lichtsommen. Het verbruik van assimilaten is dan onevenredig hoog. Zeker als je daarbij bedenkt dat de plantbelasting in de zomer het dubbele kan zijn ten opzichte van het voorjaar. Hierdoor wordt het verbruik van assimilaten - en dus de onbalans - nog groter.

Sterke wortelgroei
Dus juist op deze donkere dagen vindt verzwakking van het gewas plaats, waarbij in het groeipunt van de plant minder sterke cellen worden aangelegd, die vatbaarder zijn voor ziekten en plagen en eerder te leiden hebben van vochtschokken. En vochtschokken in de plant worden door deze onbalans op de assimilatenbalans in de hand gewerkt door onregelmatige wortelgroei. Op de donkere dagen, wanneer er een tekort is aan assimilaten, zullen de wortels als eerste aan groei inleveren en kunnen zelfs afsterven. In een later stadium zal dit ongetwijfeld weer leiden tot een ‘te’ sterke wortelgroei. Het gevolg is dat op het ene moment meer risico is op waterstress en op het andere moment te veel worteldruk. Beide situaties zijn bron voor ziekte- en kwaliteitsproblemen zoals Botrytis, binnenrot, Mucor, Mycosphaerella, gescheurde vruchten en/of bladranden etc.  Meer wortelproblemen werden vorige zomer ook bevestigd door deelnemers van de leergroepen.

Groeikracht en weerbaarheid
De sleutel om op donkere dagen een voldoende lage etmaaltemperatuur te bereiken, ligt in de zomer bij het tijdstip om van de dagtemperatuur naar de nachttemperatuur te gaan. Omdat de nachten slechts acht uur zijn in de zomer is dat te kort om de temperatuur te drukken, zeker als het buiten relatief warm is. Daarom helpt het om op donkere dagen alvast drie tot vier uur voor zononder met de kastemperatuur naar de nachttemperatuur te gaan. De nacht- en dagtemperatuur moeten uiteraard ook lager zijn dan op zonnige dagen. Elke dag meer in balans door een constante verhouding temperatuur-licht, beloont het gewas met meer groeikracht en weerbaarheid. Dit leidt tot betere productie en kwaliteit met minder bespuitingen. Dat is dus duurzaam en rendabel telen tegelijk.

Ben je geïnteresseerd om je meer te verdiepen in de achtergronden van Het Nieuwe Telen, ga dan naar de website www.kasalsenergiebron.nl. Daar wordt op korte termijn de inschrijving weer geopend voor nieuwe basisgroepen en de vervolggroepen in het najaar van 2020.

Meer nieuws