Ontwikkeling nodig voor stroom producerend glas

Er is nog veel ontwikkeling nodig voordat stroom producerend glas op een kas ligt. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw over de mogelijkheid om fluorescente zonnecollectoren toe te passen in de glastuinbouw.

In een kas komt meer energie binnen dan nuttig gebruikt kan worden. Het omzetten van de overtollige energie in elektriciteit zou de glastuinbouw sterk kunnen verduurzamen. Via Luminescente Zonne Collectoren (LSC) is het mogelijk om zonlicht dat niet nodig is voor plantengroei om te zetten in elektriciteit.  Een LSC is glas met een fluorescerende coating dat licht van een bepaalde golflengte absorbeert en opnieuw wordt uitgezonden. Het uitgezonden licht blijft gevangen in het glas en kan aan de randen worden omgezet in stroom door dunne strips van zonnecellen. De coating kan in principe zo gekozen worden dat het licht absorbeert dat niet nodig is voor de plantengroei.

In het onderzoek en een workshop met deskundigen van andere instituten en universiteiten werd duidelijk dat er aan de ene kant nog geen hoge efficiëntie verwacht mag worden van LSCs. Door de lage materiaalkosten en de te verwachten gemakkelijke verwerking in de kas kunnen LSCs alsnog rendabel uitpakken. Voorbeelden van toepassingen zijn dat hiermee heel selectief de UV-straling kan worden gebruikt door deze om te zetten naar PAR-licht of er misschien zelfs een verwijderbare fluorescerende laag aangebracht kan worden voor in de zomermaanden in plaats van een krijtlaag.

Het zal dus nog een tijd duren voordat een teler in Nederland een nieuwe kas gaat bouwen met LSCs. Om duidelijkheid te creëren over de mogelijkheden van LSCs moet de techniek eerst verder worden ontwikkeld, die voldoet aan de randvoorwaarden van de glastuinbouw in Nederland. Ook moeten samen met de toeleverende industrie (chemie, pv, glas en montage bedrijven) de kosten in kaart gebracht worden om daarna toe te werken naar een demonstratiekas.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws