Onderzoek verticaal temperatuurprofiel roos afgerond

Bij de teelt van rozen verdient het verticale temperatuurprofiel extra aandacht omdat door het gebruik van belichting zonder aanvullende maatregelen de temperatuur bovenin het gewas hoger wordt dan onderin. Dat is de reden dat er vaak tot in de zomer een buis van 40-50 graden Celsius onder het gewas wordt aangehouden om een dood klimaat met onvoldoende afvoer van vocht te voorkomen.

Als gevolg van luchtstromen blijken er grote temperatuurverschillen in de kas te ontstaan. De ervaring leert dat het gebruik van schermen dit soort problemen kan vergroten. Dat maakt lichtafscherming niet populair, terwijl er juist steeds strengere eisen komen op dit gebied.

Door Wageningen University & Research is onderzoek gedaan op twee rozenteeltbedrijven in de praktijk. Hierbij is gekeken naar verschillende systemen: luchtbehandelingskasten (LBK’s) met slurven onderdoor, Vertifans, Ventilation Jets en de nieuw ontwikkelde Airmix.

Uit het onderzoek bleek dat het juist de kieren in het scherm zijn die de problemen veroorzaken. Het volledig sluiten van een scherm in combinatie met verticale luchtbeweging door een ventilator verkleint zowel de verticale als de horizontale temperatuurverschillen. Om bij een dicht scherm toch voldoende warmte en vocht af te voeren blijkt de plaatsing van een ventilator in het scherm die koude en droge lucht van boven het scherm aanvoert goed te voldoen.

Doordat de verticaal werkende ventilator lampwarmte omlaag stuwt kan de buis onder het gewas een lagere temperatuur krijgen. Hierdoor wordt niet alleen energie bespaard, maar hoeft ook 30% minder warmte te worden afgevoerd door de ventilator in het scherm.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Meer nieuws