Onderzoek moet meer over eigen schutting kijken

Aat Dijkshoorn

In de tien jaar dat onder de naam van Het Nieuwe Telen wordt gewerkt aan optimalisatie en verduurzaming van de teelt, is duidelijk geworden dat plant centraal moet staan. Maar zodra we iets meer willen weten over de plant stuiten we op complexe processen en systemen. Het is goed dat daar fundamenteel, lange termijn onderzoek naar wordt gedaan, maar de glastuinbouw wil veel sneller resultaat.

Stichting Control in Flowers and Food (SCFF) en Hogeschool Inholland hebben in opdracht van  Kas als Energiebron een eerste aanzet gegeven voor de stappen die kunnen worden gezet om mineralen, hormonen en ecologie te integreren in de aanpak van HNT. Belangrijkste onderdeel in de aanpak was een kennisinteractie met onderzoekers van diverse instituten op donderdag 10 oktober 2019. De bevindingen van die kennisinteractie zijn nu beschikbaar in een rapport.

Eigen regelmechanismen
Gebleken is dat het gebruik van plantbalansen een krachtig en relatief eenvoudig hulpmiddel is om complexe zaken simpel te benaderen en daarmee kleine stapjes in de optimalisatie van de teelt te zetten. Elke teler weet dat energie niet het enige of eerste is waar je naar moet kijken, maar dat juist de samenhang met plantgezondheid en aandacht voor wortelmilieu, water en bemesting voorwaarde is voor een optimale teelt.
De uitdaging blijkt om de eigen regelmechanismen van de plant zo goed mogelijk te combineren met de optimalisatiewens van de mens. Om de sector hierbij te helpen moeten er meer en betere meetmethoden worden ontwikkeld om de mineralenbalans en de ecologische balans te kunnen monitoren. Ten aanzien van de rol van hormonen in de plantprocessen moet de glastuinbouw zich eerst tevreden stellen met de basale kennis over verbetering van de werking van hormonen in de plant.

Alle balansen en thema’s
De opdracht voor onderzoekers is vooral om nog meer over hun eigen schutting te kijken en zich te realiseren dat in elke onderzoeksproject met planten alle balansen en thema’s direct en indirect een rol kunnen spelen.

Meer nieuws