Nog veel ontwikkeling in stroom producerend glas

Er is veel mogelijk, maar er is ook nog veel ontwikkeling nodig voordat stroom producerend glas op een kas ligt. Dat bleek tijdens een themadag bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk op 6 april over de mogelijkheid om fluorescente zonnecollectoren toe te passen in de glastuinbouw.

De 30 deelnemers, bestaande uit onderzoekers van Wageningen UR, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht, Energie Centrum Nederland en een tal van vertegenwoordigers uit de (tuinbouw) industrie, bediscussieerden dit onderwerp.

Fluorescerende coating
Een interessante ontwikkeling is dat het mogelijk is dat de ramen in een kas zelf energie op kunnen wekken met energie die niet nodig is voor de plantgroei. Dit kan bijvoorbeeld door aan de randen van het glas dunne strips van zonnecellen te bevestigen en op het glas een fluorescerende coating aan te brengen. Doordat het licht wordt geabsorbeerd door coating en opnieuw wordt uitgezonden, blijft het uitgezonden licht deels gevangen in het glas en kan aan de randen worden omgezet in stroom.

Erg efficiënt gaat dit momenteel nog niet altijd. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende benaderingen om de efficiëntie van de technologie te verbeteren toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vloeibaar kristal om oppervlakte verliezen tegen te gaan op de TU/e of het gebruik van Thulium gedoteerde halogeniden om aan zelf absorptie gerelateerde verliezen tegen te gaan. Dit laatste wordt momenteel onderzocht aan de TU Delft.

Een andere aanpak is om de lage efficiëntie simpelweg te accepteren en dit af te zetten tegen a: de esthetische meerwaarde door het gebruik van (verschillende) kleuren, of b: de lage materiaalkosten en het gemak waarmee deze techniek zich laat integreren in de bebouwde omgeving.

UV straling omzetten in PAR licht
Een ander voordeel van deze techniek voor de tuinbouw is dat hiermee bijvoorbeeld heel selectief de UV-straling kan worden gebruikt door deze om te zetten naar PAR-licht of er misschien zelfs een verwijderbare fluorescerende laag aangebracht kan worden voor in de zomermaanden. Zover zijn we helaas nog niet, maar in de bijeenkomst van 6 april werden de mogelijkheden voor de toekomst in de tuinbouw heel duidelijk. Verschillende partijen gaven aan dat hier zeker nog verder aan wordt gewerkt.

Deze bijeenkomst is mede tot stand gekomen door de bijdrage vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Meer nieuws