Nog geen harde relatie tussen energiezuinig telen en fysiologische afwijking alstroemeria

Nieves Garcia en Arie de Gelder (WUR)

Binnen het project ‘Monitoring energie innovaties in de praktijk’ van Kas als Energiebron wordt onder andere gezocht naar een relatie tussen het optreden van streepjes in alstroemeria en de afkoeling van het gewas als gevolg van uitstraling. Tot dusver kan een harde conclusie niet worden getrokken.

Het project ‘Monitoring energie innovaties in de praktijk’ heeft als doel te komen tot een energie-efficiënte tuinbouwproductie, door kennis te verwerven en te delen over de impact van verschillende energiebesparende maatregelen op het kasklimaat, het energiegebruik, de gewasgroei en het bedrijfsresultaat.
Binnen dit monitoringproject is begin 2019 een klimaatvergelijking gestart tussen vier alstroemeriatelers (vijf afdelingen) onder begeleiding van de Flori Consult Group en Wageningen University & Research Glastuinbouw. Het doel van deze vergelijking is het verklaren van een fysiologische afwijking die de bladkwaliteit bedreigt: witte streepjes in het blad. De gedachte is dat het kasklimaat, en dan vooral de plant temperatuur fluctuaties en uitstraling de oorzaak van dit fenomeen zou kunnen zijn.  De aanwezigheid van streepjes wordt wekelijks door de bedrijven zelf bijgehouden en doorgegeven.

Betrokken bedrijven
Drie van de deelnemende bedrijven hebben een enkel schermdoek; een bedrijf heeft twee schermen. Ook zijn er verschillen in teeltsubstraat: een bedrijf teelt op kokos, de drie andere bedrijven in de grond. Er is een afdeling met een kasdek van diffuus glas. Alle bedrijven telen gevoelige cultivars. De telers hebben voor dit onderzoek extra sensoren aangeschaft, zoals een uitstralingsmeter en meetboxen. Bij iedere teler is ook een thermische beeldcamera geplaatst. Verder heeft iedere teler een LetsGrow-abonnement afgesloten om de klimaatgegevens makkelijk te kunnen delen. De telers komen ongeveer eens per zes weken bij elkaar om samen over de stand van het gewas en de onderlinge verschillen door te praten.

Analyse
Op verschillende dagen in april, mei, juli, augustus, september en ook al in oktober zijn streepjes gemeld. Er is vervolgens een analyse gemaakt van het klimaat gedurende de dagen voorafgaand aan de melding en simulaties met het gereedschap ‘uitstralingsmonitor’. Tot dusver is het niet mogelijk geweest een harde relatie te leggen tussen het optreden van streepjes en de afkoeling van het gewas als gevolg van uitstraling. De teler met twee doeken blijft nog altijd schadevrij. Andere verschillen tussen de telers met en zonder schade die mogelijk een rol spelen, zijn het telen in de grond of op substraat en de herkomst van de CO2. Op momenten van ramen dicht kan de CO2 concentratie hoog oplopen. Ook zijn er grote fluctuaties binnen een etmaal van de luchtvochtigheid.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage van de Gewascoöperatie Alstroemeria en de deelnemende telers.

Meer nieuws

In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO.…

Lees meer