Temperatuur meebewegen met licht bij freesia

Bij freesiakwekerijen Hofland en Van Os is onderzoek gedaan naar de plantontwikkeling in relatie tot licht en temperatuur in de freesiateelt. Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Pot van Plant Dynamics i.s.m. Hans Pronk, Ad Schapendonck en Jan Snel. Gewasgroei en gewaskwaliteit worden sterk bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod van assimilaten. Uit het onderzoek blijkt in het begin van de teelt een 'positieve' plantbalans (overschot aan assimilaten), maar in de periode van november tot januari is de balans negatief.

Vergelijking tussen de twee locaties leert dat door in het begin rustiger te telen (minder licht) en in de winterperiode de teelttemperatuur wat lager te houden, de onbalans minder wordt. Onder deze condities zijn zelfs iets meer takken (inclusief haken) geoogst (109%), maar wel met een beduidend lager totaal drooggewicht (85%). Er kan dus energie bespaard worden door in de maanden tot november minder te belichten.

In de winter is óf extra licht nodig óf de temperatuur moet omlaag om de assimilatenbehoefte te verkleinen. Uit berekeningen blijkt dat één graaddag temperatuurverlaging de assimilatenbehoefte vermindert met 0,25 Mol PAR. De lichtbenutting van freesia is bij laag licht onafhankelijk van de Tblad (range van 9-18°C) en loopt bij hoog licht op met 6% per °C.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws