Nieuwe rapportages monitoring energie-innovaties

Naast de regelmatige berichtgeving op de website van Kas als Energiebron en tijdens bijeenkomsten zoals het jaarlijkse Energiek Event of de studiedagen Het Nieuwe Telen, zijn twee nieuwe officiële rapportages verschenen over energie-innovaties in de praktijk.

Het eerste rapport betreft een overzicht van alle resultaten en conclusies tot nu toe. Het tweede rapport betreft de monitoring op een drietal komkommerbedrijven die geïnvesteerd hebben in verschillende installaties voor ontvochtiging met buitenlucht, met of zonder warmte-terugwinning en circulatie.

Beheersing luchtvochtigheid
De overall conclusie is dat met isolerend glas de grootste energiebesparing mogelijk is: 30 tot 40% op een referentieverbruik van circa 35 tot 40 m3/m2. Met een tweede energiescherm is een besparing van tien tot twintig procent mogelijk. Het gebruik van ontvochtigingsinstallaties op zich leidt niet tot energiebesparing, tenzij gebruik gemaakt wordt van warmte terugwinning. De hulpinstallaties zijn vooral nuttig om beter de luchtvochtigheid in de kas te beheersen waardoor telers vaker en langer de schermen te sluiten. Een groot deel van de energiebesparing wordt bepaald door de teeltstrategie en de juiste maatregelen zoals beschreven in de basisprincipes van Het Nieuwe Telen. 

 

Maximale energiebesparing
Belangrijke voorwaarden om het maximum aan energiebesparing te behalen zijn de beschikbaarheid van alternatieve CO2 bronnen, het vermijden van een warmte-overschot bij eigen elektra opwekking (bij belichtende bedrijven) en de juiste kennis van klimaatbeheersing, vooral ten aanzien van het beheersen van de luchtvochtigheid in de kas.

Onderzoekers van Wageningen University & Research monitoren jaarlijks energie-innovaties in de praktijk in de glastuinbouw met financiering van het ministerie van Economische Zaken in het kader van Kas als Energiebron, het innovatie en actie programma voor verduurzaming en energiebesparing in de glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken. 

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer