Nieuwe cursusreeks: Duurzaamheid wat is haalbaar?

Onder de titel ‘Duurzaamheid wat is haalbaar? start Kas als Energiebron komend najaar samen met Adviesbureau AAB een nieuwe reeks cursussen. Doel van deze bijeenkomsten is om ondernemers in de glastuinbouw bij te praten over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van verduurzaming.

Aan de hand van de onderwerpen die de groepsdeelnemers willen bespreken, worden er één of meerdere dagdelen gepland. De cursusleiders gaan aan de slag met kleine groepen telers of teeltspecialisten om zodoende de praktijk en theorie goed te kunnen combineren. Zo kunnen bijvoorbeeld vragen uit de groep dienen als business case in de cursus. Tevens wordt een aantal scenario’s meegenomen om de cursisten duidelijk te maken met welke uitdagingen ze in de toekomst te maken krijgen.

Pilot in orchidee
Op initiatief van Orchidee Nederland is inmiddels de eerste pilot gedraaid. De deelnemers  waren enthousiast. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor telers, maar niet-telers die ook interesse hebben, kunnen zich eveneens melden. Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden. Geïnteresseerde telers of telersgroepen kunnen contact opnemen met: Robert Solleveld, telefoon: 06 391 110 70.

Meer nieuws