Nieuw project: Kennisontwikkeling daglengte-gevoelige siergewassen voor energie-efficiëntere teelt

Wat zijn de effecten van daglengte en spectrum op de teeltduur, plantvorm en ontwikkeling bij kwantitatieve langedag planten? Die vraag staat centraal in het project 'Kennisontwikkeling daglengte-gevoelige siergewassen voor energie-efficiëntere teelt', waarvoor de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) in juni groen licht gaf. Voorbeeldgewassen in het project zijn lelie en lisianthus. Met deze kennis kunnen telers teeltproblemen voorkomen bij de overstap naar LED-belichting en verder besparen op warmte en elektra.

Uit recent onderzoek blijkt dat bij lang niet alle gewassen succesvol onder full-LED kan worden geteeld zonder kennis over de effecten van spectrum en daglengte op de ontwikkeling van het gewas. Bij lisianthus en lelie blijkt bijvoorbeeld ernstige teeltvertraging op te treden onder een spectrum zonder verrood licht. Deze gewassen zijn zogenaamde ‘kwantitatieve langedag planten’. Dat wil zeggen: een lange dag is niet strikt noodzakelijk voor bloei, maar versnelt wel de bloei. Ook Antirrhinum (leeuwenbek), Phlox, Violier en een variëteit aan bloeiend tuin- en perkgoed behoren tot de kwantitatieve langedag planten. Bij dit soort gewassen is niet alleen daglengte, maar ook de spectrale samenstelling van het licht op het juiste tijdstip van belang voor bloeisnelheid en lengtegroei. Daarnaast biedt kennisontwikkeling ook een kans om nog verdere stappen te maken om te kunnen besparen op elektra en warmte.

Daglengte
Voor lisianthus is een belangrijk kennisgat het onderscheid tussen daglengte benodigd voor enerzijds bloeisnelheid en anderzijds assimilatie. Mogelijk kan gedurende de eerste teeltweken fors minder worden belicht mits de juiste daglengte met het juiste spectrum wordt aangeboden. Lelie wordt minder intensief belicht dan lisianthus, maar vraagt wel een lange daglengte. Echter, het is niet bekend wat het effect van daglengte op de teeltduur precies is. Er is in proeven achttien uur belicht, terwijl mogelijk een kortere daglengte voldoende is, of juist een langere daglengte verdere versnelling geeft. Als een kortere daglengte afdoende blijkt, dan bespaart dat elektra. Echter, als juist een langere daglengte teeltversnelling geeft, dan bespaart dat warmtevraag per teeltcyclus.

Klik hier voor de projectpagina van dit onderzoek.

Dit project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en loopt van september 2022 tot en met maart 2024.

Meer nieuws