Nieuw ontworpen kas kent zijn leermomenten

De eerste teelt met komkommers in de winterlichtkas bij Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk loopt op zijn einde. Lees hier meer over de laatste stand van zaken.

De winterlichtkas is zodanig geoptimaliseerd dat in de periode van oktober tot en met maart minimaal tien procent meer licht in de kas voor het gewas beschikbaar komt ten opzichte van een goede referentiekas. 

Het gewas
We beëindigen deze teelt met Hi-Power, die op 28 december geplant is, wat eerder dan we gepland hadden. De kop is er op 24 mei uitgehaald. Nadat de groei zich in de tweede helft van april uitstekend herstelde, bleek de opgelopen onregelmatigheid in het gewas er toch niet uit te gaan. Er staan planten die vrijwel leeg zijn gesneden naast planten met een volle belasting. Tel daarbij nog eens planten op enkele matten die door Pythium uitvallen op, dan wordt het ook steeds lastiger om je klimaat vast te houden. De plant moet in deze periode immers het klimaat maken. In de BCO hebben we de beslissing genomen om de kop eruit te halen en opnieuw te beginnen. We gaan weer Hi-Power zaaien en 3 planten per vierkante meter zetten.

De Kas
In deze kas draait alles om lichtwinst, en dat is goed gelukt. Het valt bezoekers altijd op hoe enorm veel licht zij ervaren. De lichtwinst in deze kas wordt dan ook bereikt door een samenspel van vele elementen. Ten eerste is er het diffuse glas met een hemisferische transmissie van meer dan 90%. Veruit het grootste deel van de totale lichtwinst is te danken aan het glas. De hemisferische transmissie van het schermdoek is tevens met 3% verbeterd dankzij beter basismateriaal. Daarnaast kan het directe licht door het scherm in W-vorm te plaatsen onder een gunstiger hoek op het schermdoek vallen waardoor er meer licht door het doek gaat. Reflectie van licht is van belang bij de constructiedelen die in de kas noodzakelijk zijn en daarom zijn die van een extra hoog reflecterende coating voorzien.

Energie
We zijn nu echt in het zomerseizoen beland en dat is terug te zien in de gasverbruiken die in de eerste 3 weken van mei respectievelijk 0.3, 0.2 en 0.1 m3 per vierkante meter waren. Vanaf 28 december tot 22 mei hebben we exact 15 m3 per vierkante meter verbruikt. Dat is ook ongeveer volgens de verwachting voor deze kas. We zien echter zeker verbetermogelijkheden. Zo zie je dat het telen in een nieuwe kas op alle onderdelen van gewas tot en met het klimaat zijn leermomenten kent!

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het  ministerie van Economische Zaken (EZ).

Meer nieuws