Nederlands consortium ontwikkelt Horticulture Data Protocol (HDP)

De glastuinbouw digitaliseert in een rap tempo. Gedreven door stijgende energieprijzen en technologische ontwikkelingen stappen dan ook steeds meer tuinders over op belichting door middel van LED, geavanceerdere klimaatcomputers en de nodige sensoren. Het nieuwe Horticulture Data Protocol (HDP) zorgt ervoor dat de communicatie tussen deze technologieën op een universele manier verloopt en dat de integratie van de hardware vereenvoudigt. Ledgnd en Inventeers ontwikkelen dit protocol, ondersteund door Glastuinbouw Nederland en gesubsidieerd door ‘Stichting Kennis in je Kas’. Bedrijven die zich als stakeholder bij het project aansluiten, krijgen de mogelijkheid om input te leveren en krijgen als eerste toegang tot het protocol.

Breed draagvlak onder tuinders en leveranciers
Op dit moment werken vrijwel alle hardware leveranciers met eigen protocollen. Bij de implementatie van bijvoorbeeld dimbare LED-belichting is er vaak maatwerk software nodig om de LED-belichting goed samen te laten werken met sensoren en de klimaatcomputer. Bij wijzigingen in de configuratie of in de hardware dient de software te wijzigen. Met het HDP behoort deze maatwerk software tot het verleden. Dennis Medema, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland: “Uit behoefteonderzoek kwam duidelijk naar voren dat tuinders dit probleem onderkennen. We zien een breed draagvlak voor een standaard data-protocol. Vanuit Glastuinbouw Nederland ondersteunen we dit initiatief. We zijn blij dat Inventeers en Ledgnd dit project starten en we verwachten veel steun en input vanuit de markt. Dit protocol biedt de basis voor een eenvoudigere- en goedkopere LED-belichtingsketen in de glastuinbouw en daarnaast verwachten wij dat het innovatie zal versterken.”

Versnellen van de markt
Ledgnd is een merkonafhankelijk adviesbureau op het gebied van LED-belichting voor tuinders. Ramón van de Vrie, Directeur van Ledgnd: “Met ons bedrijf adviseren we tuinders die willen overstappen naar LED-beichting. Hierbij kijken we naar de verlichting, alsook het totale kasklimaat. Mensen vergeten vaak dat de traditionele belichting ook warmte met zich meebrengt, die gecompenseerd moet worden. Data en communicatie tussen de hardware en sensoren staat in ons advies centraal. Door het ontbreken van een universele standaard kost het de leveranciers en installateur bij ieder project veel tijd om alle hardware perfect op elkaar aan te laten sluiten. Naast dat dit kostbaar en tijdrovend is, zorgt een tekort aan vakmensen voor vertraging. Door het ontwikkelen van het HDP willen wij de markt écht versnellen.”

Aansluiten bij project voor toegang tot het protocol
Het consortium is ambitieus en wil een zo’n breed mogelijke alliantie vormen. Ramón van de Vrie: “Voor het HDP hebben we een aparte stichting opgericht. Bedrijven die zich bij ons melden, kunnen zich bij deze stichting aansluiten als stakeholder. Deze stakeholders vragen we om input en ze hebben straks als eerste toegang tot het protocol. Onze planning is om in 2023 de eerste hardware al op het protocol te laten draaien. Om dit ambitieuze doel te halen en het project in goede banen te leiden is Arie de Klerck, een ervaren projectmanager op het gebied van energie en datamanagement, aangesteld. Arie ziet grote kansen voor het HDP en wil er alles aan gaan doen om van dit project een succes te maken. De ontwikkeling van de technologie gebeurt door Inventeers. Inventeers ontwikkelt hardware en software voor derden, heeft veel ervaring in de agrarische sector en is bekend met de gangbare protocollen. Met elkaar hebben we als doel om in Nederland de nieuwe wereldwijde standaard te ontwikkelen, hoe mooi zou dat zijn!”

Tekst bij de foto: Start van een mooie samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland en HDP, met rechts Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland) en links Dennis Medema (Energiespecialist Glastuinbouw Nederland).

Meer informatie is te vinden op de website van het HDP of neem contact op via info@horticulturedataprotocol.com. (Arie de Klerck, Operational director HDP, +31 6 14566877).

Meer nieuws