Nauwelijks buisverwarming nodig bij belichting

Veel belichtende telers brengen met hun lampen ruim voldoende warmte in de kas om de temperatuur op peil te houden. Desondanks wordt nog vaak de buisverwarming ingezet omdat de temperatuur onderin het gewas achterblijft bij de temperatuur bovenin.

Tomatenteeltbedrijf Gardener’s Pride is er dit jaar in geslaagd om de inzet van buisverwarming tot een minimum te beperken. In de eerste 18 weken van 2016 is de belichte kas slechts met 8,3 m3/m2 aan aardgasequivalenten verwarmd. Dit was mogelijk doordat ventilation jets zowel droge lucht door een dubbele scherminstallatie kunnen blazen en deze lucht ook kunnen mengen met de kaslucht onderin.

Oorzaken verlaging warmtegebruik
In 2015 waren deze ventilation jets en het dubbele schermdoek ook al geïnstalleerd, maar in 2016 is het warmtegebruik ongeveer 40% gedaald. De verlaging van het warmtegebruik heeft meerdere oorzaken. De eerste is een aanpassing aan de ventilation jets zodat deze stabieler werd en de lucht met meer kracht en dieper in het gewas kon blazen. Ten tweede is bij het middenpad een kier in het scherm aangebracht. Omdat de ventilation jets droge lucht inblazen kon de vochtige kaslucht weer door deze kier verdwijnen. Hierdoor kon het scherm wel twee keer zo vaak worden gebruikt.

Ook tijdens de voornacht is deze meestal dichtgehouden zodat het gewas rustig kon afkoelen naar de nachttemperatuur. Een forse voornachtsverlaging, waarbij alle warmte in een korte periode wordt afgelucht, was niet nodig. Het gewas staat er nu veel generatiever voor dan in 2015, wat bij de besparingen heeft geholpen. Generatieve acties, die over het algemeen veel warmte kosten, zijn minder hard nodig. En waarschijnlijk verdampt het gewas iets minder nu de bladeren wat kleiner zijn. In ieder geval heeft Gardener’s Pride laten zien dat belichte tomaten ook met weinig warmte-inzet kunnen worden geteeld.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws