Ministerie LNV honoreert nieuwe projecten Kas als Energiebron

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs diverse nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Al eerder ging de Programmaraad Kennis in je Kas (KijK) akkoord met diverse onderzoeksvoorstellen op gebied van energie (zie bijlage).

Onderstaande projecten zijn gefinancierd door LNV in het kader van Kas als Energiebron:

Phalaenopsis duurzaam geteeld
Doel: In deze proef is het doel om aan te tonen dat een grote stap in energiebesparing in de teelt van phalaenopsis mogelijk is. Dit door een aantal aspecten te combineren in een demonstratieteelt en te vergelijken met een praktijkconforme controleteelt.

Chrysant onder 210 μmol.m⁻².s⁻¹ energiezuinige LED
Doel: Demonstratie van een energiezuinige duurzame chrysantenteelt met dezelfde productie en kwaliteit als in de praktijk. Gebruikt wordt gemaakt van een combinatie van actieve ontvochtiging met warmteterugwinning, verneveling, insecten gaas, gelimiteerde CO₂ dosering en belichting met LED optimaal inzetten.

Lisianthus toekomstbestendig stap 1; minder elektra met LED
Doel: Ontwikkelen van een teeltstrategie met full-LED belichting. Aan het einde van het project wordt een schets gemaakt van een fossielvrije toekomstbeeld.

Richting de toekomst telen met doordragers in balans
Doel: Ontwikkelen en demonstreren van een duurzaam teeltconcept met jaarrond aardbeien van een marktconforme kwaliteit.

Toekomstbeeld houtig kleinfruit fossielvrij
Doel: Er zal een toekomstbeeld worden geschetst voor een duurzame, energiezuinige, fossielvrije en mogelijk CO2-arme teelt van houtig kleinfruit (bramen en frambozen).

Vervolg Demo Kas2030
Doel: Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van water en nutriënten.

LED’s pollinate. Invloed lichtspectrum op bestuivers
Doel: Bepalen hoe het gedrag van bestuivende insecten (hommels, bijen en zweefvliegen) onder verschillende lichtomstandigheden wordt beïnvloedt en welke consequenties dit kan hebben voor de oogst.

De perfecte fossielvrij geteelde perkplant
Doel: Demonstreren van een fossielvrij teeltconcept voor de perkplantenteelt, met halvering van het elektraverbruik ten opzichte van de huidige proef met behoudt van teeltsnelheid en kwaliteit.

De klimaat- en risicobestendige kas: de ETF-onE kas
Doel: Het ontwerpen en bouwen van een nieuw energiezuinig kassysteem voor zachtfruit op basis van ETFE folie. Deze kas wordt gedemonstreerd met een onbelichte aardbeienteelt waarbij deze fossielvrij is, met een hogere productie en kwaliteit en een betere weerbaarheid tegen bepaalde ziekten.

Sturen op stress: wanneer is het (nog) nuttig
Doel: Inzicht verkrijgen in verschillende typen plantstress in relatie tot kasklimaat en gewasgroei, hoe deze te meten en hoe deze (nuttig) te gebruiken in de toepassing van HNT.

Een stoomvrije chrysantenteelt door verbeterde weerbaarheid en perskluit kwaliteit
Doel: Het vinden van een manier om stomen te verminderen of te elimineren door de natuurlijke weerstand van chrysant tegen ziekten en plagen te vergroten. Dit door het toepassen van een andere perskluit en LED-belichting.

LED in komkommer, kan het met minder
Beproeven van een energiezuinig, effectief teeltconcept in combinatie met (LED) belichting waardoor  een significante afname van het elektriciteitsgebruik (en warmte) in een met LED belichte komkommerteelt mogelijk is.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer