Met LED-belichting naar een perfecte Chrysant

Arie de Gelder, Wageningen University & Research

De tweede teelt Chrysant onder LED, met grofmazig insectengaas in de luchtramen, is in juli geoogst. Het LED-licht dat in het begin van de teelt is ingezet, blijkt effectief te zijn omgezet in groei gedurende de hele teelt.

Aan het begin van de teelt is er 10 cm compost door de grond gewerkt om meer organisch materiaal in de bodem te brengen. Doel hiervan is om de grond wat fijner te krijgen bij de start van de teelt, zodat de planten beter wortelen en uniformer groeien. De eerste fase van de teelt verliep goed en vergeleken met eerdere teelten was het gewas op het oog gelijker. Uit de metingen blijkt echter dat het nog niet zo uniform is als op een praktijkbedrijf. Er is in de lange dag en op donkere dagen gebruik gemaakt van de LED-belichting, 126 uur met 200 μmol.m⁻².s⁻¹  en nog 64 uur met 100 μmol.m⁻².s⁻¹ . Hiervoor was 12.2 kWh/m2 aan elektriciteit nodig.

Klimaat beheersbaar
De takgewichten waren aan het eind van de teelt hoog - gemiddeld 117 gram-  vooral door een zware steel, die ook stevig was. Het LED-licht, dat in het begin van de teelt is ingezet, blijkt effectief te zijn omgezet in groei in de hele teelt. De bloemkwaliteit was goed. De oogst was wel een paar dagen later dan gepland, maar dat was niet specifiek voor deze teelt. Tijdens de warme periode in juni kon het klimaat in de kas met insectengaas en verneveling toch goed worden beheerst. De temperatuur liep niet extreem op. Met insectengaas in de ramen moet wel rekening worden gehouden dat de ventilatie pas bij iets hogere raamstanden effectief wordt.

Vochtsturing
Na de oogst is er in de kas nog een aanpassing van de slurven gedaan om een betere lichtverdeling voor het LED-licht te krijgen en is de grond gestoomd. Op 13 augustus is opnieuw geplant. In deze najaarsteelt moet blijken of de vochtsturing met het AVS goed werkt. Dan gaan de onderzoekers weer meer gebruik maken van de LED-belichting.

Het onderzoek naar een Perfecte Chrysant is gefinancierd door Kas als Energiebron en wordt verder gesteund door chrysantentelers en vermeerderaars, Koppert, Horticoop, Signify, Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre onder de projectleiding van Wageningen UR Glastuinbouw. Teeltadvies wordt gegeven door de consultants van Delphy.

Meer nieuws