Met goed gewas op koers naar gestelde energiedoelstelling; tomaten 90% fossielvrij

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy)

Middels een digitale BCO werden de telers afgelopen week geïnformeerd over de ontwikkeling van de teelt in het project ‘Fossielvrije belichte tomaat’. Nu het gewas door de telers niet kan worden bezocht, deelt teeltmanager Richard van der Stoep wekelijks filmpjes en informatie over de stand van het gewas. Het belichtingsseizoen is grotendeels afgerond, dus in het project kan de eerste balans worden opgemaakt. De belangrijkste doelstelling in deze eerste fase was de ‘energiebalans van de kas’, in combinatie met een goede gewaskwaliteit en behoud van het vruchtgewicht.

Op basis van de resultaten van het teeltseizoen 2018-19 was bepaald dat wanneer de actieve ontvochtiging gedurende het volledige etmaal kon worden ingezet, er 0.6 tot 0.7 m3/m2 aan warmte geoogst kon worden. Met deze insteek moet over het hele teeltseizoen 80 tot 90% van de warmtevraag van de kas worden ingevuld met de warmtepomp. De hypothese om hierbij ook een goede gewaskwaliteit te realiseren (in het seizoen 2018/19 veel bladranden) was: voldoende luchtbeweging creëren, maar het verschil tussen de kas AV en de inblaas AV te bewaken. Half april was ruim 90% van de warmtevraag ingevuld met de warmtepomp, 3.3 m3/m2 is tot dusver de resterende netto warmtevraag. Belangrijk hierin is dat de gewaskwaliteit tot nu toe als goed is beoordeeld.

Goede vruchtkwaliteit
Eind week 17 is er ruim 60 kg/m2 tomaten geoogst. De vooraf uitgestippelde temperatuurstrategie, waarbij de etmaaltemperatuur met een toenemende plantbelasting en het afnemende licht geleidelijk werd afgebouwd naar een basistemperatuur van 19°C bij de minimale lichtsommen 16 mol, lijkt goed uit te pakken.
Het vruchtgewicht is gedurende de teelt niet onder 150 gram geweest en de houdbaarheidstesten tonen ook een goede vruchtkwaliteit. Aandachtspunt was wel de wankleurigheid die in het gewas opviel wanneer het gewas in de kas werd beoordeeld. Hoewel de beoordeling van het gewas positief is ten opzichte van het afgelopen seizoen, loopt de productie tot dusver nog redelijk gelijk op vergeleken met vorig teeltseizoen.

Toenemende buitenlicht
Het vergelijk tussen het houtvezelsubstraat en de reguliere steenwolmat laat tot dusver nog geen verschillen zien in de productie. Met het toenemende buitenlicht loopt de watergiftstrategie op de houtvezel wel steeds meer uiteen met de steenwol. De snelle aanpassing in de EC, die kan worden gerealiseerd op de houtvezel, zou richting het einde van de teelt een voordeel moeten bieden.
Met het nu toenemende buitenlicht ligt de komende fase de nadruk op het in evenwicht houden van de warmtebalans van de kas. Dit betekent dus ook niet meer warmte terugwinnen dan nodig is voor het verwarmen van de kas. Daarnaast wordt het Harmonyscherm ingezet om bij hoge instraling het klimaat in de afdeling te optimaliseren, en zo het gewas tot het einde van teelt in een goede conditie te houden.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma  vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Hortilux, 2grow, De Ruiter en Wireless Value een bijdrage. Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre, Groen Agro Control en WUR Glastuinbouw.

Meer nieuws