Meerdere factoren vragen aandacht in aubergineteelt met LED-belichting

Zoals al uit de eerdere blogs bleek, leverde de winterteelt onder LED in aubergine niet het beoogde productieresultaat op. Voorafgaand aan de teelt was berekend dat op basis van het beschikbare licht en de assimilatenvraag van het gewas een productie van 1.3 kg/m2/week in de winter haalbaar zou moeten zijn. Al vroeg in de teelt werd echter schade aan de lichtreactie vastgesteld.

Dit komt er kortgezegd op neer dat niet al het licht kan worden omgezet in suikers en er dus een te kort ontstaat. Om de oorzaak te achterhalen en het gewas zo goed mogelijk in balans te houden is een aantal acties uitgevoerd gedurende de belichte periode. Het aantal belichtingsuren werd teruggebracht, de plantbelasting werd verlaagd en er werd lichter geoogst. Hierdoor werd in de periode tot week 6 gemiddeld slechts 0.6 kg/m2/week geoogst.

Duidelijk herstel
Ondertussen staat het auberginegewas in beide afdelingen goed te groeien en ligt de wekelijkse productie gemiddeld op 2 kg/m2/week. Het herstel en de productie zijn positief, maar bieden helaas nog niet direct een oplossing voor de winter. Eind Februari was een duidelijk herstel te zien, ondanks dat begin februari de belichting weer was verhoogd naar 16 uur daglengte. Het herstel in de hybride afdeling was beter dan in de LED-afdeling, maar eind maart was de fotosynthese in beide afdelingen volledig hersteld. Deze ontwikkeling lijkt het belang van daglicht te benadrukken. Hoewel hieruit direct een link wordt gelegd met het lichtspectrum, is dit niet de enige factor die aandacht vraagt in de belichte teelt van aubergine.

Gewasbalans
Een opvallende bevinding in de teelt was het verschil tussen de rassen. Het hoofdras Tracey toonde een sterke reductie van de fotosynthese. Het ras RZ127 in de randrij toonde echter geen beschadiging aan de fotosynthese. Nog opvallender was echter dat dit ras nauwelijks extra productie realiseerde. Het gewas produceerde ook veel blad en weinig vrucht. Daaruit blijkt dus dat naast lichtspectrum en ras, ook gewasbalans en hieraan gerelateerd de klimaatstrategie belangrijke factoren zijn in de ontwikkeling van een belichte Aubergine teelt.
Op dit moment wordt de teelt zo goed mogelijk voortgezet, maar is het vooral uitkijken naar de volgende winter waarin naar verwachting verdere stappen te maken zijn richting een jaarrondproductie in aubergine.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en ministerie LNV. Ook gewascoöperatie Aubergine en Oreon dragen bij aan dit project.

Meer nieuws