Meer inzicht met Decision Support Tool Energie voor gerbera

FloriConsultGroup, Gewascommissie Gerbera, Inno-Agro en B-Mex werken sinds 2017 aan het Groeimodel Gerbera. Deze ‘digital twin’ stelt telers in staat een digitale versie real time mee te laten draaien naast hun fysieke teelt. Door in de digitale versie klimaatinstellingen te wijzigen, berekent het model de effecten daarvan op het gewas. Zo kan het model de teler ondersteunen bij het nemen van beslissingen op het gebied van klimaat, energie en gewasmanagement in de echte kas.

Binnen het project Decision Support Tool Energie wordt het Groeimodel Gerbera verder uitgebreid om ook scenario’s met LED-belichting en ontvochtiging door te kunnen rekenen.
Het project bestaat uit analyse van de huidige belichtingsstrategie bij de deelnemende acht bedrijven, ontwikkeling en uitbreiding van de modules voor LED-belichting en ontvochtiging, doorrekenen van verschillende belichtingsscenario’s met het Groeimodel en het meerekenen met de full-LED KAS2030 gerberateelten in Bleiswijk ter validatie van het model.

Besparing elektriciteit
Uit een eerste analyse van belichtingsdata bij de deelnemende gerberatelers, bleek dat er mogelijkheden zijn voor besparing op het gebruik van SON-T belichting door met name in de zomermaanden minder te belichten. In scenario’s waarin in de zomer niet of nauwelijks nog wordt belicht, worden cumulatief op jaarbasis nauwelijks productie afnames gezien. Wel is er een besparing voor elektriciteit van zo’n 14%. Dit laat zien dat ook op donkere momenten tijdens de zomer belichten niet altijd rendabel is. Een kanttekening hierbij is wel dat zeker de moederdagproducties met belichting aan, hoger uitkomen dan zonder. Radicaler uitschakelen met de belichting in het voorjaar kan dus wel consequenties hebben voor producties op deze belangrijke feestdagen. Echter, het uitschakelen van de lampen in het najaar kostentechnisch kan erg interessant zijn.

Verschillende scenario’s
Dit komt doordat de prijzen over het algemeen lager zijn en het gewas richting een winterevenwicht gaat. Scenariostudies laten zien dat met het volledig invullen van de belichtingsvraag met LED in plaats van SON-T, er een elektriciteitsbesparing van tot wel 30% kan worden gerealiseerd zonder dat daar productie verliezen bij komen kijken.
Met de nieuwe uitbreidingen van het Groeimodel zijn telers in staat om voor hun eigen bedrijf verschillende scenario’s te maken die helpen bij het maken bij het overstappen naar bijvoorbeeld LED belichting. De eerste groep telers is enthousiast en is actief bezig met het evalueren van verschillende klimaat- en gewasmanagementstrategieën.

Meer nieuws